Angladd merch fu farw mewn gwrthdrawiad ym Merthyr

Pearl Melody Black Image copyright Llun Teulu
Image caption Bu farw Pearl Melody Black yn dilyn gwrthdrawiad yn ardal Heolygerrig, Merthyr Tudful

Mae angladd merch fach o Ferthyr Tudful fu farw mewn gwrthdrawiad gyda char heb yrrwr ynddo wedi cael ei gynnal.

Bu farw Pearl Melody Black, oedd yn flwydd oed, yn dilyn y digwyddiad pan rowliodd Range Rover ar hyd ffordd a tharo yn erbyn wal wnaeth ddisgyn arni yn ardal Heolgerrig ar 6 Awst.

Cyn y gwasanaeth ddydd Gwener fe adawodd ceffyl a throl gartref y teulu a theithio i Eglwys y Bedyddwyr yn Heolcerrig, ac wedyn ymlaen i amlosgfa Llwydcoed.

Yn dilyn ei marwolaeth, rhoddodd deulu Pearl deyrnged iddi gan ddweud ei bod "mor ddisglair â'r sêr".

Image copyright Wales News Service

Cafodd Pearl a'i brawd wyth mis oed eu cludo i Ysbyty Tywysog Charles ym Merthyr Tudful, ond bu hi farw.

Cafodd cwest ei agor a'i ohirio ar 10 Awst i farwolaeth y ferch fach a dywedodd swyddog y crwner, Gareth Heatley: "Wrth i'r cerbyd godi momentwm lawr y llwybr mae wedi teithio ar hyd ffordd ac ar lwybr droed yr ochr arall gan ddinistrio wal.

"Mae'r wal wedi dymchwel ac yn anffodus fe wnaeth ddymchwel ar ben Pearl, a oedd yn cerdded ar y llwybr, gan achosi anafiadau o ganlyniad i wasgfa."

Image copyright Wales News Service
Image caption Peter Black, tad Pearl, ar y chwith