Pryder am gynlluniau am ffordd osgoi newydd yn Y Fali

Cyhoeddwyd
Y FaliFfynhonnell y llun, Google

Mae nifer o bobl sy'n byw yn Y Fali ar Ynys Môn yn pryderu am gynlluniau cwmni Horizon i gau'r ffordd bresennol sy'n rhedeg drwy ganol y pentref.

Mae perchnogion cwmnïau lleol yn pryderu gallai adeiladu ffordd newydd gael effaith ar eu busnesau.

Gobaith Horizon ydi adeiladu ffordd newydd o gyfeiriad pentref Cemaes fyddai'n osgoi canol pentref Y Falî.

Mae Gwynfor Williams yn rhedeg gorsaf betrol yng nghanol y pentref ers 25 mlynedd ac mae'n dweud "unwaith fydd pobl yn dechrau mynd i gyfeiriad gwahanol yna neith nhw ddim dod yn ôl".

Yn ogystal ag osgoi rhai pentrefi, mae Horizon yn bwriadu gwneud nifer o welliannau sylweddol i ffordd yr A525 yng ngogledd Môn.

Disgrifiad o’r llun,
Mae Esther Farrell yn pryderu am effeithiau cau'r ffordd a'r niwed fydd i'r Fali yn gyffredinol

Mae Esther Farrell, sy'n berchen ar nifer o adeiladau busnesau'r pentref, yn pryderu am effeithiau cau'r ffordd a'r niwed fydd i'r Fali yn gyffredinol.

"Tyda ni ddim eisiau colli dim byd yn y pentref yma, mae'n bentref bendigedig ac mi fydd rhaid amddiffyn pob dim sy'n mynd ymlaen yma," meddai.

Os bydd y cynllun yn cael sêl bendith, mi fyddai'r ffordd bresennol i gyfeiriad Cemaes yn dod i ben rhyw filltir i'r dwyrain o'r pentref

Dywedodd Richard Foxhall o gwmni Horizon bydd 'na gyfle yn ddiweddarach i bobl Y Fali leisio eu barn, ond mae 'na reswm amlwg dros gau'r ffordd bresennol.

Disgrifiad o’r llun,
Mae Richard Foxhall o gwmni Horizon yn gobeithio "osgoi unrhyw effeithiau negyddol"

"Mae 'na resymau diogelwch ffyrdd, mi fydd na speed limit o 60 m.y.a. Yn sicr fe fyddwn ni'n dal i siarad efo busnesau ond hefyd i weld pa fesurau lliniaru i osgoi unrhyw effeithiau negyddol," meddai.

Os bydd y cynllun yn cael sêl bendith fe fydd y ffordd bresennol o gyfeiriad Cemaes yn dod i ben tua milltir i'r dwyrain o'r Fali.

Bydd cynllun ffordd osgoi Y Fali a phentrefi eraill yn rhan o gais cynllunio'r Wylfa newydd, sy'n debygol yn y pen draw, o fod yn destun ymchwiliad cyhoeddus.