Wardiau ysbyty newydd £7m i leihau pwysau ar wlâu

dyn mewn ysbyty Image copyright Getty Images

Bydd wardiau dros dro yn cael eu hadeiladu mewn dau ysbyty yn ne Cymru i helpu gyda'r pwysau ar wlâu.

Mae disgwyl i'r ddwy ward, fydd yn costio dros £7m, greu hyd at 60 o lefydd ychwanegol yn Ysbyty Treforys, Abertawe ac Ysbyty Tywysoges Cymru, Pen-y-bont.

Dywedodd Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg (BIPABM) y byddai'r wardiau yn "help mawr" wrth ddelio â phrysurdeb y gaeaf.

Byddan nhw hefyd yn cael eu defnyddio i leihau effaith gwaith uwchraddio fydd yn digwydd.

Mae disgwyl i'r gwaith ddechrau nes ymlaen eleni, gyda'r gwlâu dros dro ar gael erbyn 2018.

Image copyright BIP Abertawe a'r Fro
Image caption Argraff artist o ddyluniad y wardiau dros dro

Dywedodd Sian Harrop-Griffiths, cyfarwyddwr strategaeth BIPABM, fod angen uwchraddio sawl un o wardiau'r ddau ysbyty "er mwyn cyrraedd gofynion modern", gan gynnwys gwell mynediad i'r anabl.

"Mae'n anodd gwneud y gwaith yma pan mae'r wardiau'n llawn, felly bydd cael ward amgen i anfon cleifion iddi yn ddefnyddiol iawn," meddai.

"Bydd yr unedau yma hefyd o gymorth mawr ar adegau o bwysau uchel, gan y byddan nhw'n cynnig llefydd gwely ychwanegol pan mae'r angen ar ei fwyaf."

Mae'r cynlluniau yn Ysbyty Tywysoges Cymru, sydd yn cynnwys dymchwel adeilad gofnodi'r ysbyty yn ogystal â chymryd rhan o'r maes parcio, wedi eu cymeradwyo gan Gyngor Pen-y-bont.

Mae cynlluniau ar gyfer uned dau lawr yn Ysbyty Treforys, a maes parcio dros dro ar gyfer 469 cerbyd, wedi eu cyflwyno i Gyngor Abertawe.

Pynciau Cysylltiedig