Cwmnïau o Gaerdydd yn ariannu terfysgaeth medd yr FBI

Cwmni Image copyright Llun Facebook
Image caption Roedd Siful Sujan yn wreiddiol o Bangladesh, ac fe gafodd ei ladd ger dinas Raqqah yn Syria yn 2015

Cafodd nifer o gwmnïau yng Nghaerdydd eu defnyddio i ariannu terfysgaeth, yn ôl dogfennau'r FBI sydd wedi eu gweld gan BBC Cymru.

Roedd Siful Sujan, un o hacwyr cyfrifiaduron y grŵp sy'n galw'i hun yn Wladwriaeth Islamaidd, yn defnyddio'i fusnesau yng Nghymru i anfon offer milwrol o amgylch Ewrop.

Cafodd Sujan ei ladd yn Syria ym mis Rhagfyr 2015 yn dilyn ymosodiadau o'r awyr gan yr Unol Daleithiau.

Roedd un o'i gwmnïau, Ibacstel Electronics, yn datblygu gwefannau a phrynu a chynnal argraffwyr i gwsmeriaid o barc busnes yng Nghaerdydd. Mae'r cwmni wedi dod i ben erbyn hyn.

Ariannu terfysgaeth

Fe adawodd Siful Sujan Bontypridd am Syria yn 2014 ac wedi iddo adael fe gafodd ei fusnes ei ddefnyddio i ariannu terfysgaeth.

Roedd taliadau i'r Wladwriaeth Islamaidd (I.S.) yn cael eu prosesu drwy Ibacstel Electronics.

Mae achos llys diweddar yn yr Unol Daleithiau wedi dangos fod miloedd o bunnau wedi eu hanfon at Mohamed Elshinawy, cefnogwr I.S. yn y wlad.

Plediodd Elshinawy yn euog i gyhuddiadau yn ymwneud a therfysgaeth mewn llys yn yr UDA yr wythnos diwethaf. Nid yw wedi ei ddedfrydu eto.

Image copyright AFP

Yn ogystal â gyrru arian, roedd y cwmni hefyd yn gyfrifol am yrru sganwyr radio ac offer gwyliadwriaeth i gyfeiriad yn Nhwrci, 20 milltir o'r ffin gyda Syria, a hefyd i Sbaen.

Roedd cwmni arall wedi cael ei redeg gan Sujan yn yr un cyfeiriad yng Nghaerdydd, gyda thalebau am $18,000 am offer gwylio o safon filwrol wedi eu canfod yno.

Mae dogfennau'r FBI yn pwysleisio fod y math yma o offer yn wahanol iawn i'r hyn fyddai 'n cael ei gofnodi yng ngwaith cyffredinol busnes o'r math yma.

Ymchwiliad

Ar y diwrnod y cafodd Sujan ei ladd yn Syria, cafodd un o'i gyd-gyfarwyddwyr, dyn 26 oed o Gasnewydd, ei arestio gan heddlu gwrthderfysgaeth.

Cafodd ei gartref a'i swyddfa eu harchwilio ac fe gafodd sawl cyfrifiadur a dyfais electroneg eu cludo oddi yno gan swyddogion.

Mae BBC Cymru wedi siarad gyda Heddlu Manceinion oedd yn gyfrifol am yr ymchwiliad yn y wlad yma - ac maen nhw wedi cadarnhau fod y dyn dan sylw wedi ei rhyddhau a phob cyhuddiad yn ei erbyn wedi eu gollwng.

Yn ôl y dogfennau FBI yn yr UDA, roedd y dyn yn gwadu iddo wneud unrhywbeth o'i le. Nid oes unrhyw awgrym fod unrhyw un arall yn y cwmni wedi gwneud unrhywbeth o'i le.

Mae sawl cwmni gydag enwau tebyg yn gweithredu'n gyfreithlon, a does dim awgrym fod y cwmnïau yna'n gwneud unrhyw beth anghyfreithlon.

Pynciau Cysylltiedig

Straeon perthnasol