Cadarnhau diswyddo prif weithredwr Cynghorau Iechyd

Tony Rucinski
Image caption Roedd Dr Tony Rucinski ond wedi bod yn ei swydd am saith mis pan gafodd ei wahardd

Mae corff sy'n gwarchod buddiannau cleifion y Gwasanaeth Iechyd wedi cadarnhau bod eu prif weithredwr wedi'i ddiswyddo.

Cafodd Tony Rucinski ei wahardd o'i swydd, oedd â chyflog o £90,000 y flwyddyn, gan Fwrdd y Cynghorau Iechyd Cymunedol ym mis Chwefror 2016.

Ni roddwyd unrhyw reswm dros ei wahardd ar y pryd.

Roedd y Ceidwadwyr Cymreig wedi codi pryderon ynghylch diffyg tryloywder yn yr achos, gan ofyn i Lywodraeth Cymru wneud sylw ar y mater.

Dywedodd Llywodraeth Cymru bod yr achos yn "fater mewnol" i'r bwrdd.

Mae ACau Ceidwadol wedi beirniadu'r diffyg gwybodaeth gan y bwrdd a Llywodraeth Cymru am waharddiad hir dymor Dr Rucinski.

Cyflog ychwanegol o £58,135

Mewn datganiad fe wnaeth prif weithredwyr gweithredol y bwrdd, Alyson Thomas a Clare Jenkins "gadarnhau bod cyflogaeth Dr Tony Rucinski fel prif weithredwr Bwrdd Cynghorau Iechyd Cymuned yng Nghymru bellach wedi'i derfynu".

Ychwanegodd y datganiad: "Byddai'n amhriodol i ni wneud unrhyw sylwadau pellach ar fater adnoddau dynol mewnol."

Mewn ymateb i gais dan y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth, dywedodd y bwrdd bod y bil am daliadau cyflog ychwanegol i staff eraill tra bod Mr Rucinski wedi ei wahardd o'i swydd yn £58,135.

Image caption Mynnodd Andrew RT Davies fod yr holl fater yn enghraifft o "ddifaterwch" y llywodraeth

Mae'r sefydliad yn disgrifio ei hun fel "llais annibynnol cleifion" yng Nghymru, ac yn 2015/16 roedd yn goruchwylio cyllideb o £3.8m.

Cafodd Mr Rucinski ei benodi'n brif weithredwr, oedd yn rôl newydd, yng Ngorffennaf 2015.

Ar y pryd, dywedodd wrth BBC Cymru ei fod wedi ei "roi yn y swydd er mwyn gwneud i bethau ddigwydd", ond fe gafodd ei wahardd saith mis yn ddiweddarach.

Mae BBC Cymru wedi gofyn i Mr Rucinski wneud sylw.

'Difaterwch llwyr'

Dywedodd arweinydd y Ceidwadwyr Cymreig, Andrew RT Davies: "Diswyddo Dr Rucinski yw'r bennod ddiweddaraf ar daith bryderus tuag at ddatgymalu Cynghorau Iechyd Cymunedol, a chael gwared ar faes hanfodol o graffu.

"Mae diffyg cyfathrebu Llywodraeth Cymru gydag Aelodau Cynulliad a'r cyhoedd drwy'r achos hir hwn yn dangos eu difaterwch llwyr am y rôl hanfodol y mae Cynghorau Iechyd Cymunedol yn ei chwarae wrth ddwyn gweinidogion i gyfrif."

Ychwanegodd bod "tawelwch" yr Ysgrifennydd Iechyd, Vaughan Gething ar y mater wedi bod yn "syfrdanol".

Dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru bod yr achos yn "fater mewnol" i Fwrdd y Cynghorau Iechyd Cymunedol.

Pynciau Cysylltiedig

Straeon perthnasol