Tesco'n ymddiheuro am 'gamgymeriad' swyddi Cymru

Canolfan Tesco

Mae Tesco wedi ymddiheuro ar ôl i staff yn Lloegr sy'n wynebu colli eu swyddi gael ymgeisio am swyddi eraill gyda'r cwmni, ond heb roi'r cyfle i staff yng Nghymru.

Mae disgwyl i 1,100 o bobl golli eu swyddi mewn canolfan alwadau yng Nghaerdydd, ar ôl i Tesco benderfynu cyfuno nifer o ganolfannau i un yn Yr Alban.

Dywedodd Tesco bod cannoedd o swyddi wedi eu neilltuo ar gyfer y rhai sy'n wynebu colli eu gwaith.

Ond cadarnhaodd y cwmni nad oedd staff yng Nghaerdydd wedi cael manylion am sut i ymgeisio.

'Camgymeriad gonest'

Bwriad Tesco yw cau'r ganolfan alwadau yn ardal Y Mynydd Bychan yn y brifddinas ym mis Chwefror y flwyddyn nesaf.

Mae hefyd yn bwriadu torri 1,200 o swyddi o'r pencadlys yn Welwyn Garden City, Sir Hertford.

Dywedodd llefarydd ar ran y cwmni archfarchnadoedd bod y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau wedi ei ymestyn, ac mai "camgymeriad gonest" oedd ar fai.

Ychwanegodd: "Byddwn yn sicrhau nad yw cydweithwyr yng Nghaerdydd dan anfantais oherwydd yr oedi."

Wrth gyhoeddi'r toriadau, dywedodd Prif Weithredwr Tesco, Matt Davies, bod y sector yn wynebu "heriau sydd heb eu gweld o'r blaen" a bod angen ymateb i "anghenion cwsmeriaid sy'n newid".

Ar y pryd, dywedodd y Prif Weinidog Carwyn Jones ei fod wedi mynegi ei bryderon i Tesco.

Pynciau Cysylltiedig

Straeon perthnasol