Pryder am 94 o swyddi gweithgynhyrchu yn Sir y Fflint

cwmni Image copyright Google

Mae pryder y bydd mwy na 90 o swyddi yn cael eu colli mewn canolfan gweithgynhyrchu cydrannau ceir yn Sir y Fflint.

Mae cwmni Witter Towbars wedi dechrau proses ymgynghori 90 diwrnod gyda'u gweithwyr ac undeb Unite dros eu cynlluniau i symud y gweithgynhyrchu o Ystâd Ddiwydiannol Glannau Dyfrdwy ddiwedd mis Rhagfyr eleni.

Yn ôl Unite bydd hyn yn "ergyd enfawr i'r gweithlu a'u teuluoedd".

Dywedodd Witter Towbars wrth yr undeb eu bod am ail-leoli'r gwaith i "wledydd lle mae'r gost o gynhyrchu yn isel".

Ond ychwanegwyd nad oes "penderfyniad wedi'i wneud ar y cynigion ar hyn o bryd".

Os bydd yr adleoli'n digwydd, bydd yn golygu bod 94 o bobl yn cael eu diswyddo, ond fe fydd swyddi gwerthu a gweinyddu yn parhau ar y safle.

'Sioc go iawn'

Dywedodd un o swyddogion rhanbarthol Unite Cymru, Jo Goodchild, mai eu blaenoriaeth yw sicrhau nad yw arbenigedd a sgiliau gwerthfawr yr aelodau yn cael eu colli a'u bod yn cael eu trosglwyddo i gyflogwyr eraill yn y sector.

Dywedodd Carl Sargeant, Aelod Cynulliad Alun a Glannau Dyfrdwy ei fod "wedi syfrdanu" gan y cyhoeddiad.

"Mae'r cwmni'n gyflogwr sefydledig a gwerthfawr yn yr ardal, ac mae hyn wedi dod yn sioc go iawn," meddai.

"Mae colli 94 o swyddi yn ergyd fawr i'r unigolion dan sylw, eu teuluoedd ac i'n cymuned gyfan."

Dywedodd Mr Sargeant y byddai'n ysgrifennu at Ysgrifennydd yr Economi i ofyn pa gefnogaeth sydd ar gael gan Lywodraeth Cymru.

'Dim penderfyniad'

Yn ôl y cwmni, er y gallai 94 o swyddi gael eu heffeithio gan y newidiadau, mae'r cynnig yn cynnwys cadw tua 60 rôl yn eu safle yng Nglannau Dyfrdwy.

"Mae'r busnes yn gweithio'n agos gyda'r holl weithwyr a'u cynrychiolwyr trwy gydol y broses i ddarparu pob cefnogaeth angenrheidiol iddynt," meddai llefarydd.

"Does dim penderfyniad wedi'i wneud ar y cynigion ar hyn o bryd, ac mae'r cwmni yn cynnal ymgynghoriad gyda'r undeb a chynrychiolwyr y gweithwyr."

Pynciau Cysylltiedig