Cwis: 'Sgolion y sêr

ser

Ydych chi'n barod amdani? Mae'r gloch bron â chanu a'r ysgol ar fin agor ei drysau unwaith eto.

Pob dymuniad da i bawb sy'n mynd i'r ysgol am y tro cyntaf neu yn dechrau yn yr ysgol fawr. Pob lwc hefyd wrth gwrs i'r athrawon, mi fyddwch chi ei angen o!

Felly, i'ch paratoi chi at y diwrnod mawr, dyma gwis bach sydyn 'addysgiadol'. Wyddoch chi ymha ysgol gafodd y wynebau cyfarwydd canlynol eu haddysg?

Rhybudd: Mi fydd 'na ragor o waith cartre' os y cewch chi farciau sâl!