Gohirio penderfyniad i adfywio sgwâr yng Nghaerfyrddin

Jackson's Lane Carmarthen Image copyright Carmarthenshire council
Image caption Argraff artist o'r datblygiad yn sgwâr Lôn Jackson

Mae swyddogion cynllunio wedi gohirio eu penderfyniad i ddatblygu un o sgwariau Caerfyrddin i fod yn ardal hamdden.

Fe wnaeth pwyllgor cynllunio Cyngor Sir Gaerfyrddin gwrdd ddydd Iau i drafod datblygiad sgwâr Lôn Jackson cyn penderfynnu gohirio nes eu bod nhw wedi ymweld â'r safle.

Y bwriad yw datblygu'r ardal i gynnwys sgwâr cyhoeddus, caffis, siopau, swyddfeydd a sgrîn awyr agored.

Mae rhai wedi gwrthwynebu'r datblygiad ac fe wnaeth carfal fechan ymgasglu i brotestio yn erbyn y datblygiad y thu allan i neuadd y sir fore Iau.

Image caption Mi wnaeth carfan fechan o bobl brotestio yn erbyn y datblygiad y thu allan i Neuadd y Sir fore Iau
Image caption Sgwâr Lôn Jackson ar hyn o bryd

Os fydd y datblygiad yn cael ei gymeradwyo, fe fydd yr unedau caffi a busnes yn cynnwys un adeilad dau lawr y tu ôl i siop bresennol B&M, gyda'r sgrîn awyr agored ar flaen yr adeilad.

Pwrpas y sgrîn fydd dangos digwyddiadau chwaraeon, darlithoedd prifysgol a gwyliau ffilm.

Dywedodd y cyngor mai "prif fwriad" y datblygiad oedd cynyddu'r gweithgaredd economaidd yn hen ran y dref drwy drawsnewid y "ffordd anneniadol bresennol drwy Lôn Jackson a Stryd y Capel i fod yn gyrchfan brysur a deniadol".

Pynciau Cysylltiedig