Ystyried camau cyfreithiol dros gartrefi gofal

Maes-y-Wennol Image copyright Google
Image caption Mae cartre' Maes-y-Wennol yn Llanidloes yn un o 12 sy'n cael eu rhedeg gan BUPA ym Mhowys

Mae Cyngor Powys yn ystyried camau cyfreithiol yn erbyn darparwr gofal iechyd preifat ar ôl darganfod fod y cwmni wedi trosglwyddo cyfrifoldeb am 12 cartre' gofal i drydydd cwmni.

Mae BUPA wedi cael cytundeb i redeg y cartrefi, sy'n eiddo i'r cyngor, ers 16 mlynedd.

Dywedodd arweinydd y cyngor, Rosemarie Harris ei bod wedi clywed y newyddion mewn adroddiadau ar y cyfryngau, ac nad oedd wedi derbyn unrhyw ohebiaeth ffurfiol gan BUPA.

Atebodd BUPA mai eu blaenoriaeth oedd hysbysu trigolion, gweithwyr a rheoleiddwyr.

Ychwanegodd llefarydd ar ran BUPA: "Fel rhan o gyhoeddiad heddiw fe wnaethon ni gysylltu â Chyngor Powys ac fe fyddwn yn parhau â'n trafodaethau wrth i ni symud ymlaen i drosglwyddo'r cartrefi.

Dywedodd Ms Harris: "Dydyn ni ddim wedi bod yn rhan o unrhyw drafodaethau. Rydym yn ystyried gweithredoedd BUPA fel rhai anghyfreithlon ac yn ystyried camau cyfreithiol.

"Rydym yn bwriadu cael cyfarfod brys gyda BUPA, ond dydyn ni ddim yn rhagweld unrhyw newid i ddarparu'r gwasanaethau.

"Mae pob gwasanaeth a gomisiynwyd gan y Cyngor gyda BUPA yn faterion o dan gytundeb, ac fe fyddwn yn chwilio am sicrwydd gan y cwmni am eu gweithrediadau yn y dyfodol."