Llofruddiaeth Dinbych: Dyn gerbron llys y goron

laura stuart Image copyright Heddlu Gogledd Cymru

Mae dyn wedi ymddangos o flaen Llys y Goron Yr Wyddgrug i wynebu cyhuddiad o lofruddiaeth.

Roedd Jason Cooper wedi bod o flaen llys o'r blaen ar gyhuddiad o geisio llofruddio Laura Jayne Stuart, ond clywodd y llys ddydd Gwener bod Ms Stuart wedi marw.

Ymddangosodd Mr Cooper, 27 oed o Ddinbych, ar gyswllt fideo o garchar Altcourse yn Lerpwl.

Mae'n wynebu cyhuddiadau o lofruddio Ms Stuart yn Ninbych ar 12 Awst, ac o glwyfo David Roberts gyda'r bwriad o achosi niwed corfforol difrifol iddo.

Doedd dim cais am fechnïaeth ac fe gafodd y diffynnydd ei gadw yn y ddalfa nes i'r achos yn ei erbyn ddechrau ym mis Chwefror, 2018.

Er bod dyn wedi ei gyhuddo, mae Heddlu Gogledd Cymru yn pwysleisio fod eu hymchwiliad yn parhau, a bod swyddogion yn dal i chwilio am y gyllell gafodd ei defnyddio i drywanu Ms Stuart.

Mae'r heddlu yn gofyn i unrhyw un sydd â gwybodaeth i gysylltu drwy ffonio 101 neu 0800 555 111 gan ddefnyddio'r cyfeirnod RC 1712 2068.