Heddlu'n ymchwilio i achos o herwgipio ym Mangor

Heddlu

Mae Heddlu Gogledd Cymru yn ymchwilio i achos o herwgipio ym Mangor.

Maen nhw'n ymchwilio ar ôl i ddyn gael ei gymryd fewn i gar ar Ffordd Caergybi yn y ddinas am tua 10:55 ddydd Mawrth, 22 Awst.

Yn ôl y Ditectif Sarjant Andrew Davies, roedd hyd at dri pherson yn rhan o'r digwyddiad, gyda'r dioddefwr yn ddyn bregus yn ei 40au.

Wedi i aelod o'r cyhoedd ffonio'r heddlu fe gafodd y car ei ddarganfod ar Ffordd Ffriddoedd yn ddiweddarach, ac fe gafodd dwy ddynes leol yn ei 30au eu harestio ar amheuaeth o herwgipio.

Mae'r heddlu wedi cadarnhau bod y dioddefwr yn ddiogel a heb ei anafu ac mae ymchwiliad yr heddlu yn parhau.

Mae'r heddlu yn apelio i unrhyw un sydd â gwybodaeth am gar Vauxhall Astra tywyll oedd yn cael ei yrru mewn modd amheus yn yr ardal cyn 11:00 fore Mawrth i gysylltu gyda nhw ar 101.