Carcharu lleidr am dargedu mam ifanc yn Llandudno

Andrew Duncan Image copyright Heddlu Gogledd Cymru
Image caption Fe gyfaddefodd Andrew Duncan i'r lladrad

Mae lleidr o Landudno wedi'i garcharu am bedair blynedd am orfodi mam ifanc oedd yn gweithio mewn siop i orwedd ar y llawr wrth iddo ddwyn arian a sigaréts.

Fe wnaeth Andrew Duncan, 50 oed gyfaddef i ddwyn £120 a gwerth £76 o sigaréts o siop bapur Cliftons yn Llandudno ar 1 Mawrth eleni.

Roedd Lucia Peters, 24 oed newydd ddychwelyd i'w gwaith ar ôl cyfnod mamolaeth ac mewn datganiad yn Llys y Goron Caernarfon, dywedodd ei bod wedi "rhewi mewn ofn," yn ystod y digwyddiad.

Roedd Duncan wedi gwisgo cwfl dros ei wyneb ac fe wnaeth yr heddlu ddod o hyd iddo drwy ei ddilyn yn ôl i'w gartref drwy ddefnyddio camerâu cylch cyfyng.

Dywedodd y barnwr fod Ms Peters wedi ceisio stopio'r lladrad ond roedd hi'n meddwl fod gan Duncan arf.

"Mae'r lladrad wedi effeithio arni gymaint fel ei bod hi wedi gorfod rhoi gorau i'w gwaith," meddai.

Ychwanegodd fod Ms Peters wedi ei thargedu gan ei bod hi ar ei phen ei hun ac yn fregus, a drwy ei gorfodi hi i orwedd ar y llawr, roedd Duncan wedi ei "iselhau".

Pynciau Cysylltiedig