Gwrthdrawiad yn Abertawe: Cyfeirio at yr IPCC

Damwain car

Mae Heddlu De Cymru wedi cyfeirio gwrthdrawiad rhwng beic modur a char heddlu at Gomisiwn Cwynion Annibynnol yr Heddlu.

Digwyddodd y gwrthdrawiad ar Heol Solfa yn Abertawe am 17:10 ddydd Iau.

Cafodd gyrrwr y beic modur sydd yn 26 oed anafiadau difrifol ond nid rhai sydd yn peryglu ei fywyd ac mae'n ysbyty Treforys.

Ni chafodd y swyddogion heddlu oedd yn y car eu hanafu.

Mae'r heddlu ei hunain yn cynnal ymchwiliad hefyd i'r digwyddiad ac yn gofyn i unrhyw lygad dystion i gysylltu trwy ffonio 101.