Maer Penfro yn gadael wedi cyhuddiadau o droseddau rhyw

Boswell

Mae Maer Penfro wedi gadael ei rôl ar ôl iddo gael ei gyhuddo o droseddau rhyw hanesyddol yn gynharach yn yr wythnos.

Cafodd y cynghorydd Ceidwadol David Boswell, 56, ei gyhuddo ddydd Mercher o saith cyhuddiad yn dyddio 'nôl dros 20 mlynedd.

Fe wnaeth Mr Boswell gyhoeddi ei fod yn gadael fel maer mewn cyfarfod o Gyngor Tref Penfro nos Iau.

Dywedodd y cyngor tref ei fod yn gwneud hynny "o ganlyniad i'r amgylchiadau presennol".

Y dirprwy faer, y Cynghorydd Gordon Goff fydd yn cymryd y cyfrifoldebau am y tro.

Gwahardd o'r blaid

Mae'r cyhuddiadau erbyn Mr Boswell - chwe ymosodiad rhyw ac un cyhuddiad o drais - yn ymwneud â'r cyfnod rhwng 1991 ac 1994.

Roedd y ddau ddioddefwr yn iau na 13 oed pan ddigwyddodd yr ymosodiadau honedig.

Cafodd Mr Boswell ei wahardd o'r Blaid Geidwadol ddydd Mercher wedi i'r cyhuddiadau yn ei erbyn ddod i'r amlwg.

Straeon perthnasol