Carcharu dyn am 14 mlynedd am ymosodiad 'llwfr'

Alan Davies Image copyright Heddlu Gogledd Cymru
Image caption Roedd Alan Davies yn cael ei ddedfrydu yn Llys y Goron Caernarfon

Mae dyn o'r Drenewydd wedi'i garcharu am 14 mlynedd am ymosodiad "llwfr" ar ddyn arall yn y dref, gan ei adael yn anymwybodol ar ôl torri'i goes mewn tri lle.

Roedd Alan Davies, 49, eisoes wedi'i gael yn euog gan reithgor o achosi niwed corfforol bwriadol gyda bwriad.

Dywedodd y dioddefwr, Gareth Evans, 62 o'r dref, wrth Lys y Goron Caernarfon bod yr ymosodiad ym mis Ionawr 2016 wedi "difetha ei fywyd", a'i fod nawr yn gorfod treulio llawer o'i amser mewn cadair olwyn.

Bydd yn rhaid i Davies dreulio o leiaf dau draean o'r ddedfryd dan glo, a bydd ar drwydded am bum mlynedd ar ôl hynny.

Dywedodd y gwasanaeth prawf mewn adroddiad bod Davies yn "gynyddol afreolus" oherwydd ei fod yn yfed.

Fe wnaeth y barnwr gydnabod bod gan Davies broblemau iechyd meddwl, ond dywedodd nad oedd hyn wedi ysgogi'r ymosodiad.

Image copyright Bellis Media
Image caption Mae'r dioddefwr, Gareth Evans, nawr yn gorfod defnyddio cadair olwyn

Pynciau Cysylltiedig