Sefydlu grŵp i adolygu diogelwch y Sioe wedi marwolaeth

James Corfield Image copyright Heddlu Dyfed Powys

Mae Cyngor Powys wedi cyhoeddi ei fod wedi sefydlu grŵp i wella diogelwch yn y Sioe Frenhinol yn dilyn marwolaeth gŵr ifanc yno eleni.

Cafodd corff James Corfield, 19, ei ddarganfod yn Afon Gwy yn Llanfair-ym-Muallt ddiwedd Gorffennaf.

Roedd wedi bod ar goll o'r Sioe Frenhinol ers rhai dyddiau.

Gydol wythnos y Sioe bu plismyn, timau achub a gwirfoddolwyr yn chwilio am y gŵr ifanc o Drefaldwyn.

Dywedodd y cyngor mai nod Grŵp Gweithredu Diogelwch Sioe Amaethyddol Frenhinol Cymru fydd "helpu i wella diogelwch y bobl sy'n dod i'r Sioe, y Pentref Ieuenctid, Penmaenau a Llanfair-ym-Muallt".

Image caption Daeth dros 600 o bobl i ddigwyddiad er cof am James Corfield y penwythnos diwethaf

Fe wnaeth cynrychiolwyr o'r gwasanaethau brys, y Sioe, trefnwyr y safle, gwirfoddolwyr a'r cyngor gwrdd yn gynharach yn yr wythnos i adolygu trefniadau'r digwyddiad yn dilyn marwolaeth Mr Corfield fis diwethaf.

Bydd y grŵp yn edrych ar faterion megis goleuadau, ffensio, cludiant, canolfannau meddygol a bugeiliaid y stryd er mwyn lleihau'r risg yn y dyfodol.

'Trasiedi'

Dywedodd arweinydd Cyngor Powys Rosemarie Harris: "Rydym oll yn arbennig o drist i'r teulu fod y drasiedi yma wedi digwydd, ac er gwaetha'r llu o welliannau a wnaed i'r digwyddiad a diogelwch pobl sy'n dod yma dros y blynyddoedd, credwn fod angen i ni edrych ar bopeth o'r newydd

"Mae'n bwysig ein bod yn defnyddio'r gronfa o brofiad a'n gwybodaeth sydd gennym i wella diogelwch pobl sy'n symud rhwng y pedwar prif leoliad, sef maes y sioe, y Pentref Ieuenctid, Penmaenau a'r dref ei hun yn ystod yr wythnos.

"Problemau yng nghanol tref Llanfair-ym-Muallt a'r cyffiniau fydd yn cynnig yr her fwyaf ac rwyf am i ni archwilio'n dull o ofalu am ymwelwyr â'r dref yn yr achlysur pwysig yma."

Ychwanegodd prif weithredwr y Sioe, Steve Hughson: "Bydd y Sioe yn parhau i chwarae rhan weithredol ymhob ymdrech i sicrhau bod yr holl ddigwyddiadau sy'n gysylltiedig â Sioe Frenhinol Cymru yn cael eu cynllunio'n ofalus mewn ffordd sy'n sicrhau cymaint o ddiogelwch â phosibl."

Pynciau Cysylltiedig

Straeon perthnasol