Sêr yn y sanau neilon

Falle eich bod chi'n meddwl bod rhai o gwisus Cymru Fyw yn sŵreal a boncyrs ond edrychwch ar hwn!

Image caption Pwy yw'r dihirod?

Dyma i chi gwis ymddangosodd yn rhifyn yr Eisteddfod o'r Cymro ym mis Awst 1965. Elis Dafydd, enillydd Cadair Eisteddfod yr Urdd 2015 sydd wedi rhannu'r llun ar ei gyfrif Twitter.

"Ro'n i yn y llyfrgell yn gwneud gwaith ymchwil i nofel John Rowlands 'Ieuenctid yw Mhechod' gafodd ei chyhoeddi yn yr un flwyddyn pan ddes i ar draws y gystadleuaeth anhygoel yma," meddai Elis wrth Cymru Fyw.

Mae'n rhaid ei bod hi'n ddyddiau cŵn go iawn yn swyddfa'r papur yng Nghaernarfon pan benderfynon nhw ofyn i rai o wynebau cyfarwydd y cyfnod wisgo pâr o sanau neilon am eu pennau - "arf llawer o ddrwgweithredwyr" fel yr eglura Y Cymro.

Mae o'n fwy syfrdanol byth o ystyried mai mygydau tebyg wisgodd Ronnie Biggs a'r lladron eraill yn un o droseddau mwyaf y ganrif ddwy flynedd ynghynt wrth ladrata cannoedd o filoedd o bunnau oddi ar drên y Post Brenhinol.

Mae'r wobr o £20 yn hael iawn hefyd. Gan gymryd chwyddiant i ystyriaeth, byddai hynny tua £270-£300 yn arian heddiw.

Dim ond 20c oedd y wobr y byddai plentyn yn ei gael yn 1976 am gyfrannu stori neu lun i 'Glwb Plant y Cymro'!

Ond pwy sydd yn oriel yr 'anfarwolion' yma?

Mae'r papur, chwarae teg yn cynnwys rhestr o bosibiliadau gan gynnwys:

  • Harri Gwynn, Y Parch R Alun Evans, Owen Edwards, John Bevan, Robin Jones a Hywel Gwynfryn (aelodau o dîm rhaglen gylchgrawn y BBC Heddiw),
  • Y cyflwynydd a'r digrifwr Ronnie Williams,
  • Y Parch Gwilym O Roberts (un o golofnwyr Y Cymro),
  • Stewart Jones (actor),
  • Dr Meredydd Evans,
  • IB Griffith (cyn-faer Caernarfon ac a fu am flynyddoedd yn cyflwyno Rhwng Gŵyl a Gwaith ar Radio Cymru),
  • Dewi Bebb a Cliff Morgan, y darlledwyr a chyn-chwarewyr rygbi,
  • Alan Taylor, Gwyn Llewelyn a James Thomas o gwmni teledu TWW,
  • Brian Hoey (Cyflwynydd Wales Today BBC).

Faint o'r 'dihirod' y gallwch chi eu 'nabod? Dim ond un y gall tîm Cymru Fyw enwi i sicrwydd, ond diolch i chwilfrydedd a gwaith ditectif Elis Dafydd yn y llyfrgell, gallwch weld yr atebion isod.

Image caption Clawr rhifyn 'Steddfod 1965 'Y Cymro'

Atebion

A - James Thomas Bu'n cyflwyno cyfres amaethyddol Trin y Tir yn nyddiau cynnar TWW.

B - Y Parch R Alun Evans Bu'n cyflwyno Heddiw am flynyddoedd cyn dod yn Bennaeth ar Ganolfan y BBC ym Mangor. Bu'n weinidog gyda'r Annibynnwyr yn ardal Caerdydd tan ei ymdeoliad yn 2014. Mae'n gymrawd yr Eisteddfod Genedlaethol.

C - Y diweddar Ronnie Williams Yn y cyfnod yma roedd yn gweithio yn adran gyflwyno'r BBC. Bydd yn cael ei gofio'n bennaf fel aelod o'r ddeuawd boblogaidd Ryan a Ronnie.

D - Brian Hoey Bu'n cyflwyno rhaglenni Saesneg BBC Cymru tan dod yn awdurdod ar y Teulu Brenhinol. Mae wedi cyhoeddi sawl cyfrol am deulu'r Windsor ac mae'n dal i ymddangos ar y teledu fel sywlebydd brenhinol.

E - Gwyn Llewelyn Cafodd yrfa ddisglair fel newyddiadurwr i TWW, BBC Cymru a HTV Cymru. Bu hefyd yn cyflwyno'r gyfres boblogaidd Hel Straeon ar S4C.

F - Y diweddar Gwilym O Roberts Roedd o'n weinidog oedd hefyd yn arbenigwr ar seicoleg. Roedd yn cynhyrfu'r dyfroedd yn aml yn ei golofnau i'r Cymro trwy gyfuno'r ddau faes.

G - Hywel Gwynfryn Evans 'Da ni wedi gwneud ymholiadau, ond 'dyn ni ddim yn gwybod ei hanes o wedyn.

I - Y diweddar Alan Taylor Roedd o ar y pryd yn un o brif gyflwynwyr TWW.