£2.8m ar gyfer rhwydweithiau trafnidiaeth yng Nghymru

Bws Image copyright Llywodraeth Cymru

Bydd £2.8m yn cael ei fuddsoddi mewn rhwydweithiau trafnidiaeth yng Nghymru, gyda'r bwriad o annog mwy o bobl i deithio ar fysiau.

Yr ardaloedd fydd yn elwa o'r buddsoddiad fydd Abertawe, Castell-nedd Port Talbot, Sir y Fflint, Powys, Rhondda Cynon Taf a Thorfaen.

Bydd y cynllun yn cael ei ariannu gan y Gronfa Rwydwaith Trafnidiaeth Leol.

Dywedodd Llywodraeth Cymru mai prif ffocws y gronfa fydd gwneud bysiau'n fwy dibynadwy a lleihau amserau teithio trwy eu gwneud yn "fwy hygyrch", gan obeithio lleihau tagfeydd a chyflwyno gwahanol fathau o drafnidiaeth.

Y cynlluniau

Y prosiectau fydd yn cael arian o Gronfa Rhwydwaith Trafnidiaeth Leol ydy:

  • £100,000 ar gyfer datblygiadau i gynyddu nifer teithwyr ar goridorau bysiau strategol y B5129;
  • £617,000 ar gyfer pecyn trafnidiaeth integredig yng Nghastell-nedd Port Talbot;
  • £425,000 ar gyfer gwelliannau i deithwyr ar goridor TrawsCymru trwy wella hygyrchedd ym Mhowys;
  • £600,000 ar gyfer gwelliannau i goridorau bysiau'r A4119 ac A4059 yn Rhondda Cynon Taf;
  • £1m ar gyfer coridorau bysiau strategol a hybiau trafnidiaeth gyhoeddus yn Abertawe;
  • £15,500 ar gyfer gwella cyffyrdd Union Street / Broad Street yn Abersychan.
Image caption Dywedodd Ken Skates y byddai'r arian yn helpu "rhoi blaenoriaeth i fysiau"

Dywedodd Ysgrifennydd yr Economi, Ken Skates ei fod yn "falch" o allu cefnogi'r cynlluniau, fydd yn "gwella teithiau bws" ar y ffyrdd.

"Mae cyhoeddiad heddiw'n cynnwys arian ar gyfer nifer o brosiectau gan gynnwys atebion technegol a mesurau i roi blaenoriaeth i fysiau a gwella cyffyrdd i helpu'r diwydiant bysiau ac i ehangu apêl bysiau fel ffordd ddeniadol a dibynadwy o deithio," meddai.

"Rwy'n disgwyl ymlaen at weld y prosiectau hyn ar eu traed yn fuan er mwyn i gymunedau allu gweld manteision y gwelliannau."

Pynciau Cysylltiedig