Neil McEvoy: Plaid Cymru'n 'amherthnasol' i bobl ifanc

Neil McEvoy

Mae Plaid Cymru yn parhau i fod yn "gyfrinach dda" ac yn "amherthnasol" i nifer o bobl ifanc Cymru, yn ôl un o Aelodau Cynulliad y blaid.

Wrth ysgrifennu ar wefan Nation.Cymru, dywedodd Neil McEvoy y dylai Plaid Cymru stopio cydweithio â'r blaid Lafur, gan gyhuddo'r blaid o weithio'n "dawel" er mwyn dylanwadu ar y blaid sy'n llywodraethu.

Ers etholiad y Cynulliad 2016, mae pleidleisiau ACau Plaid Cymru yn y Senedd wedi cefnogi gweinidogion Llafur.

Dywedodd llefarydd ar ran Plaid Cymru bod y blaid "wastad yn agored i drafod a dadlau syniadau".

'Cyfrinach'

Dywedodd Mr McEvoy mai "cyfrinach" ydy Plaid Cymru mewn "gormod o ardaloedd yng Nghymru" - a bod hynny'n amlwg oherwydd y ffaith bod y blaid wedi colli eu blaendal mewn 14 o etholaethau yn yr etholiad cyffredinol.

Gan ofyn y cwestiwn a ddylai'r blaid ehangu'r dychymyg cenedlaethol, dywedodd Mr McEvoy, yn hytrach na "cheisio cefnogi a dylanwadu ar y blaid Lafur i geisio gweithredu rhai o'r syniadau ym maniffesto Plaid, dylem geisio bod yn wrthblaid llawn-amser".

"Rwyf am weld grŵp Plaid yn y Cynulliad yn cefnogi'r hyn sy'n iawn, a gwrthwynebu pob peth sydd ddim, a hynny gyda'n holl egni," meddai.

Wrth gyfeirio at yr arddull mae ACau Plaid yn ei ddefnyddio mewn sesiynau trafod yn y cynulliad, galwodd Mr McEvoy am i'r blaid roi'r gorau i ofyn cwestiynau sy'n dechrau - "a fyddai'r gweinidog yn cytuno...", gan fod hyn yn rhoi'r argraff fod aelodau'r blaid yn ochri gyda gwleidyddion Llafur.

'Ynysig'

Ysgrifennodd yr AC dros Ganol De Cymru y dylai'r blaid fod yn "symudiad cymdeithasol, ac nid dim ond plaid wleidyddol ynysig sy'n gweithredu yn swigen y Bae".

"Fe ddylen ni sefyll i fyny dros bobl Cymru ar bob cyfle," meddai.

"Mae'n rhaid i brosiect cenedlaethol Cymru fod yn ganolfan a chanolbwynt i bopeth," meddai Mr McEvoy, gan ddadlau bod yn rhaid i'r blaid "geisio gwrthdroi tuedd y canrifoedd a fu, lle mae pobl ifanc yn gadael Cymru i geisio ennill eu ffortiwn".

Cafodd Mr McEvoy ei dderbyn yn ôl i grŵp y blaid yn dilyn gwaharddiad byr yn gynharach eleni ar ôl i dribiwnlys ddyfarnu fod sylw a wnaeth i swyddog Cyngor Caerdydd yn "ymddygiad o fwlio".

Mae'n parhau i wynebu ymchwiliad mewnol gan y blaid.

'Agored i drafod syniadau'

Yn ymateb i sylwadau Mr McEvoy, dywedodd llefarydd Plaid Cymru: "Fel mudiad democrataidd, mae Plaid Cymru wastad yn agored i drafod a dadlau syniadau."

"Byddwn yn parhau i weithio i gyflawni ein gweledigaeth gydag undeb a phenderfynoldeb o dan arweinyddiaeth cryf Leanne Wood."