Aristocrat wedi dod â'i apêl yn y llys i ben

Rhodri Colwyn Philipps Image copyright PA

Mae aristocrat wedi dod â'i apêl yn erbyn euogfarn am bostio negeseuon maleisus i ben, a hynny ar ôl i farnwr ei rybuddio y gellid cynyddu ei ddedfryd o garchar 12 wythnos.

Fe gafodd Rhodri Colwyn Philipps - 4ydd Is-Iarll Tyddewi - ei ganfod yn euog fis diwethaf ar ddau gyhuddiad o gyfathrebu maleisus.

Roedd wedi cyhoeddi neges ar-lein yn cynnig £5,000 i unrhyw un a fyddai'n fodlon anafu'r ddynes fusnes, Gina Miller, ac un arall yn ymwneud â mewnfudwyr.

Dywedodd y barnwr fod yna "risg" y gallai ei ddedfryd gael ei chynyddu pe byddai'n apelio.

Dywedodd y Barnwr Deborah Taylor yn Llys y Goron Southwark, mai "golwg rhagarweiniol" y llys oedd cynyddu dedfryd Philipps, ac fe ollyngodd ei apêl tua 15 munud yn ddiweddarach.

Gweddill ei ddedfryd dan glo

Fe gafodd Philipps ei ddedfrydu ar 13 Gorffennaf, ond fe'i rhyddhawyd pum niwrnod yn ddiweddarach hyd nes yr apêl, ond fe fydd nawr yn gorfod treulio gweddill ei ddedfryd dan glo.

Roedd Ms Miller yn ffigwr amlwg yn yr her gyfreithiol a arweiniodd at orfodi'r llywodraeth i ymgynghori â'r Senedd cyn dechrau'r broses Brexit ar 3 Tachwedd.

Yn ei sylwadau roedd Philipps hefyd wedi dweud fod pobl fel Ms Miller yn "meddwl eu bod nhw'n gwybod yn well na phobl y wlad hon" ac y dylid anfon mewnfudwyr nôl i'w "jynglau drewllyd".

Fe wnaeth hefyd bostio neges wahanol, am stori mewnfudwr o Luton oedd wedi bod mewn ffrae dros dŷ, yn awgrymu y dylai'r dyn gael ei "gerfio i ddarnau".

Pynciau Cysylltiedig

Straeon perthnasol