Heddlu'n ymchwilio i dân mawr yng nghanol Casnewydd

tan

Mae'r heddlu wedi cadarnhau eu bod yn ymchwilio i dân "mawr" mewn adeilad yng nghanol Casnewydd.

Cafodd Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru eu galw ychydig ar ôl 03:00 fore Iau i'r adeilad tri llawr ger tafarn Castell Windsor.

Fe gafodd Ffordd y Brenin gerllaw ei chau yn sgil y digwyddiad.

Pan gyrhaeddodd criwiau o Wasanaeth Tân ac Achub De Cymru, roedd y tân wedi ymledu i dri llawr yr adeilad.

Mae'r awdurdodau'n adrodd fod y tân wedi lledaenu'n gyflym gan achosi difrod sylweddol i strwythur yr adeilad.

Ar un adeg, roedd 35 o ddiffoddwyr yn bresennol yn yr adeilad sy'n cynnwys siop a nifer o swyddfeydd.

Ar ôl i ddiffoddwyr lwyddo i reoli'r tân, fe gafodd asesiad ar y cyd ei gynnal rhwng Ymchwilwyr Tân ac Ymchwilwyr Troseddol, lle daeth swyddogion i'r casgliad fod y tân wedi dechrau dan amgylchiadau amheus.

Mae ymchwiliad troseddol wedi cychwyn ac mae swyddogion yn gofyn i unrhyw un sydd â gwybodaeth i ffonio 101.

Pynciau Cysylltiedig

Straeon perthnasol