Rhybudd i ddefnyddwyr trenau i gynllunio o flaen llaw

Platforms 3 and 4 at Swansea railway station Image copyright Jaggery/Geograph

Mae defnyddwyr trenau wedi cael eu rhybuddio i gynllunio o flaen llaw dros benwythnos Gŵyl y Banc oherwydd gwaith i uwchraddio'r lein ger Caerdydd.

Fe fydd llai o wasanaethau rhwng Casnewydd a Chaerdydd nes 3 Medi, gyda bysiau'n cludo teithwyr o ddydd Sadwrn tan 13:00 brynhawn Llun.

Bydd gwasanaethau i Lundain yn dechrau o Gasnewydd, ac yn mynd drwy Patchway yn hytrach na Bristol Parkway nes 15 Medi.

Cynllunio o flaen llaw

Yn ôl awdurdodau'r gwasanaeth, mae'r gwaith yn "rhan allweddol" o uwchraddio'r lein cyn trydaneiddio.

Dywedodd Network Rail y byddai gwasanaethau'n parhau rhwng Abertawe a Chaerdydd dros Ŵyl y Banc.

Dywedodd Lynne Milligan, Cyfarwyddwr Gwasanaethau'r Cwsmer gyda chwmni Trenau Arriva Cymru: "Byddwn yn gweithio agos gyda'n partneriaid yn Network Rail i sicrhau bod cyn lleied o darfu ar deithiau pobl â phosib tra bod y gwaith hanfodol yma yn digwydd.

"Dylai pob cwsmer gynllunio o flaen llaw fel eu bod yn ymwybodol os fydd amhariad ar eu taith."

Image copyright Wales Office
Image caption Un o'r trenau 'hybrid' newydd

Dywedodd Network Rail y byddai eu peiriannwyr yn gweithio "ddydd a nos" dros y penwythnos er mwyn cwblhau'r gwaith i baratoi ar gyfer gosod y ceblau sydd eu hangen ar gyfer trydaneiddio'r gwasanaeth.

Mae'r gwaith hefyd yn cynnwys dymchwel hanner y bont dros Ffordd y Sblot, a chodi lefel pont gerdded Adamsdown - bydd honno ar gau dros y penwythnos hefyd.

Pynciau Cysylltiedig