Dyn 42 oed wedi marw yn dilyn damwain yng Nghastell Nedd

Ffordd Image copyright Google

Mae dyn wedi marw a dyn arall wedi ei anafu yn dilyn damwain yng Nghastell Nedd Port Talbot yn ystod oriau man fore Sadwrn.

Dywedodd Heddlu De Cymru fod y car Renault Clio llwyd wedi gwyro o ffordd yr A465 ger cylchdro Resolfen.

Bu farw'r gyrrwr, dyn 42 oed yn y fan a'r lle ac mae'r teithiwr arall sydd yn 57 oed yn yr ysbyty gyda man anafiadau.

Mae'r heddlu yn gofyn i unrhyw lygad dystion gysylltu trwy ffonio 101.