#40Mawr Radio Cymru 2017

Mae'r genedl wedi pleidleisio. Pa ganeuon sydd wedi dod i frig siart #40Mawr Radio Cymru eleni?

Gan lynu at draddodiad y siartiau dyma i ni ddechrau gyda rhif 40 (mae safle'r llynedd mewn cromfachau)...


40 Elin - Yr Eira

39 Strydoedd Abertsalwm - Bryn Fôn

38 Safwn yn y Bwlch - Hogia'r Wyddfa

37 Chwarelwr - John ac Alun

36 Breuddwyd Roc a Rôl - Edward H (31)

35 Loris Mansel Davies - Welsh Whisperer

WW Image copyright S4C
Image caption Welsh Whisperer - y llais newydd sy'n rhoi'r gorllewin gwyllt ar y map

34 Aros o Gwmpas - Omaloma

33 Drwy dy Lygid Di - Yws Gwynedd#40Mawr Radio Cymru 2017

32 Gwreiddiau - Sŵnami

31 Gwenllian - Calfari

30 Goleuadau Llundain - Daniel Lloyd a Mr Pinc

pinc
Image caption Hen ffefrynnau yn ôl. Mae Daniel Lloyd a Mr Pinc wedi ail afael ynddi hi yn 2017

29 Lleucu Llwyd - Tebot Piws

28 Dere Mewn - Colorama (21)

27 Trwmgwsg - Sŵnami (23)

26 Hawl i Fyw - Artistiaid Amrywiol (36)

25 Cymru, Lloegr a Llanrwst - Y Cyrff (33)


Mae o flwyddyn yn hŷn na Radio Cymru ac mae ei gân o mor boblogaidd ag erioed
Image caption Mae o flwyddyn yn hŷn na Radio Cymru ac mae ei gân o mor boblogaidd ag erioed

24 Haf 2013 - Fleur De Lys (38)

23 Chwarae'n Troi'n Chwerw - Bando (24)

22 Hei Mistar Urdd

21 Adra - Gwyneth Glyn (15)

20 Sosban Fach (12)


19 Abacus - Bryn Fôn (25)

18 Heno yn yr Anglesey - Y Bandana (14)

17 Y Cwm - Huw Chiswell (6)

16 Coffi Du - Gwibdaith Hen Frân

15 Ysbryd y Nos - Edward H Dafis (12)


14 Paid â Bod Ofn - Eden

Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais
Fideo torfol o glasur Eden yn Eisteddfod Genedlaethol Ynys Môn 2017

13 Trôns Dy Dad - Gwibdaith Hen Frân (22)

12 Hen Wlad fy Nhadau (9)

11 Anifail - Candelas (13)


A'r 10 uchaf....

10 Rebal Wicend - Bryn Fôn (19)

Y gyntaf o ddwy gân gan Bryn yn y 10 uchaf. Mae o'r un mor boblogaidd ag erioed. Roedd ei gig yn ystod yr Eisteddfod Genedlaethol eleni ymhlith y rhai mwyaf cofiadwy yn hanes Maes B.


9 Calon Lân (4)

Image caption Calon Lân sy'n ffefryn ar y meysydd rygbi

Mae hi'n dal i fod yn llawn daioni er ei bod hi wedi gostwng bum safle eleni. Tybed wnaeth tymor siomedig y tîm rygbi cenedlaethol ddylanwadu ar y pleidleisio?


8 Anfonaf Angel - Rhys Meirion (7)

Image copyright S4C

Mi wnaeth Robat Arwyn gyfansoddi'r gân yn wreiddiol ar gyfer Bryn Terfel ond dehongliad Rhys Meirion sy'n aros yn y 10 uchaf am yr ail flwyddyn yn olynol. Gyda llaw, Hywel Gwynfryn 'sgwennodd y geiriau.


7 Llwytha'r Gwn - Candelas ac Alys Williams (5)

Image caption Candelas ac Alys Williams yn Tafwyl 2016

Mae'r gân yma'n cadw ei lle yn y 10 uchaf. Wyddoch chi bod Alys ac Osian Candelas wedi gwireddu breuddwyd eleni? Mae'r ddau wedi cael y cyfle i ateb cwestiynau busneslyd Cymru Fyw!


6 Tŷ Ar y Mynydd - Maharishi (10)

Mae'r band wedi chwalu ers tro ond mae'r gân yn aros yn 10 ucha'r #40Mawr eto eleni.


5 Harbwr Diogel - Elin Fflur (11)

Image copyright S4C

Cafodd y gân ei chyfansoddi gan Arfon Wyn, lleisydd Pererin. Fe wnaeth y grŵp, sy'n cynnwys mam Elin, Nest Llewelyn Jones, berfformio yn y Steddfod eleni am y tro cyntaf ers degawdau. Fydd y fam a'r ferch yn y siart y flwyddyn nesa tybed?


4 Ceidwad y Goleudy - Bryn Fôn (8)

Image copyright Lleucu Meinir

Mae'r gân boblogaidd wedi codi yn y siart eleni ac yn gynharach eleni ymunodd Bryn efo cast Pobol y Cwm. Sgwn i faint o fynd sydd ar y gân ar jiwbocs y Deri?


3 Yma o Hyd - Dafydd Iwan ac Ar Log (3)

Er gwaethaf pawb a phopeth mae Dafydd yn dal yn yr uchelfannau. Fel y gân nesa' yn y siart mae hi wedi cael ei mabwysiadu yn un o anthemau bytholwyrdd dilynwyr byd y campau.


2 Rhedeg i Paris - Anhrefn / Candelas (2)

Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais
Mi roddodd Candelas hwb newydd i glasur Yr Anhrefn yn ystod ymgyrch Euro 2016 ar Radio Cymru

Mae'n siwr nad oes 'na gymaint o Gymry wedi mentro i Ffrainc eleni ond mae atgofion melys am Euro 2016 wedi helpu'r gân eiconig yma i aros yn yr ail safle. Wrth gwrs mae'ch fideo CHI wedi helpu hefyd!


1 Sebona Fi - Yws Gwynedd (1)

Llongyfarchiadau i Yws ar gyrraedd y brig unwaith eto eleni. Mae hi wedi bod yn flwyddyn brysur arall gyda'r albwm newydd Anrheoli yn gwerthu fel cêcs poeth.