Creu busnesau newydd trwy help model Americanaidd

Laura Doel a Moe Forouzan Image copyright BG EFFECT
Image caption Mae Laura Doel a Moe Forouzan yn helpu i fentora entrepreneuriaid

Mae tua 1,200 o fusnesau bach wedi eu datblygu ym Mlaenau Gwent ers 2011, wrth i'r cyngor geisio taclo lefel uchel o ddiweithdra yn yr ardal.

Maen nhw wedi eu sefydlu neu wedi cael eu helpu wrth i'r cyngor fabwysiadu model Americanaidd. Dyma'r cyngor cyntaf yng Nghymru i wneud hyn.

Pwrpas y model yw cefnogi pobl i droi eu hangerdd yn fusnes.

Er bod gan yr ardal y lefel uchaf o ddiweithdra yng Nghymru mae yna ostyngiad o tua 6% wedi bod rhwng 2012 a 2016.

14.1% oedd lefel y diweithdra yn 2012 ac 8.1% bedair blynedd wedyn.

Image caption Roedd tua 34,000 o bobl yn cael eu cyflogi i wneud gwaith dur yng Nglyn Ebwy ar un cyfnod

Mae 70,000 o bobl yn byw ym Mlaenau Gwent ac mae'r ardal wedi colli nifer o gyflogwyr mawr fel y gwaith dur yng Nglyn Ebwy.

Mae'r BG Effect yn mentora entrepreneuriaid ac yn cynnig cyngor i fusnesau ynglŷn â phethau fel sut i gael grantiau ac yr ochr farchnata.

Heriau yn yr ardal

Ymhlith y busnes sydd wedi elwa mae siop sydd yn gwerthu pethau i fabanod yn Abertyleri, cwmni dawns, a chwmnïau sydd yn gwneud cacennau a jam.

Dywedodd Laura Doel o BG Effect: "Ein cleientiaid sydd yn gwireddu eu breuddwydion eu hunain. Rydyn ni jest yn rhoi help llaw iddyn nhw."

Yn ôl yr Athro Max Munday o Uned Ymchwil Economaidd Cymru ym Mhrifysgol Caerdydd mae'r cynllun yn "ddefnyddiol" er mwyn helpu pobl i greu cyfleoedd i'w hunain.

Ond ychwanegodd na ddylid "diystyru'r" heriau yn yr ardal o greu gwaith ar raddfa eang.