Ymgais herwgipio: Rhyddhau pedwar dyn heb gyhuddiad

Heddlu

Mae pedwar dyn wedi eu rhyddhau heb gyhuddiad ar ôl i'r heddlu ymchwilio ymgais o herwgipio ym Mhontypridd yn ystod oriau mân fore Sul.

Roedd adroddiadau bod menyw yn cerdded ar hyd Ffordd Sardis pan wnaeth dau ddyn geisio ei llusgo mewn i gar BMW ond cafodd ei helpu gan ddau ddyn arall.

Mae'r heddlu wedi bod yn ymchwilio ac yn dweud ei bod wedi siarad eto gyda'r fenyw er mwyn deall yr union amgylchiadau.

Yn sgîl hynny mae ei ymchwiliad wedi dod i ben.