Ffrae yn corddi yn Sir Benfro wedi gêm griced ddadleuol

criced Image copyright Getty Images

Mae ffrae wedi codi yn Sir Benfro wedi i dîm criced gipio pencampwriaeth mewn amgylchiadau dadleuol.

Roedd Caeriw yn herio Creseli ddydd Sadwrn, gyda chwpan cynghrair Adran Un Clwb Criced Sir Benfro o fewn gafael y ddau dîm.

Ond fe benderfynodd Caeriw gau eu batiad yn gynnar gyda sgôr o 18 am 1, gan olygu na fyddai Creseli yn gallu cael y pwyntiau bonws roedden nhw'u hangen i hawlio'r gynghrair.

Felly, er mai Creseli wnaeth ennill y gêm, Caeriw aeth â'r gwpan.

Doedd y penderfyniad ddim yn torri unrhyw reolau, ond mae'r clwb wedi cael eu cyhuddo yn y wasg leol ac ar gyfryngau cymdeithasol o fynd yn groes i ysbryd y gamp.

Annog cefnogwyr i beidio gorymateb

Dywedodd cadeirydd Clwb Criced Sir Benfro ei fod e, yn bersonol, wedi ei siomi â'r hyn wnaeth Caeriw.

Ond ychwanegodd Steve Blowes ei fod yn gobeithio na fyddai cefnogwyr yn gorymateb ar y cyfryngau cymdeithasol, gan alw ar bobl i fod yn "ofalus".

Mae disgwyl i Glwb Criced Caeriw wneud sylw yn ddiweddarach yn ystod yr wythnos, ond doedd Clwb Criced Creseli ddim am wneud sylw.

Fe fydd rheolwyr criced yn y sir yn cwrdd nos Fercher, ac mae'n disgwyl iddyn nhw drafod y digwyddiad, er na chafodd unrhyw reolau eu torri.

Pynciau Cysylltiedig