'Angen agor y drysau' i wleidyddiaeth
Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais

Angen gofal plant i 'agor y drysau' i wleidyddiaeth

28 Awst 2017 Diweddarwyd 19:15 BST

Mae gwasanaethau gofal plant yn ran bwysig o'r broses o "agor y drysau" i wleidyddiaeth, yn ôl un AS.

Daw sylwadau Hywel Williams AC wrth i ymgyrchwyr alw am sefydlu meithrinfa yn y Cynulliad Cenedlaethol i blant gwleidyddion.