Achub 15,000 o bysgod wedi i gamlas ollwng dŵr

Achub pysgod Image copyright Cyfoeth Naturiol Cymru

Bu'n rhaid i fwy na 15,000 o bysgod gael eu hachub dros y penwythnos ar ôl i gamlas ddechrau gollwng dŵr yng Nghasnewydd.

Aeth lefelau'r dŵr yn isel iawn yn dilyn y digwyddiad ddydd Sadwrn yn Fourteen Locks - rhan o Gamlas Sir Fynwy a Brycheiniog.

Fe wnaeth aelodau o glwb pysgota Pontymister helpu staff Cyfoeth Naturiol Cymru a Chyngor Casnewydd i achub y pysgod.

Cafodd y pysgod eu dal gan ddefnyddio rhwydi a thechnegau pysgota trydanol, cyn cael eu symud yn ddiogel yn uwch ar y gamlas.

Pynciau Cysylltiedig