Llafur yn 'symud i'r cyfeiriad cywir' ar Brexit medd AS

Jo Stevens

Mae Aelod Seneddol Llafur, wnaeth ymddiswyddo o gabinet yr wrthblaid yn hytrach na chefnogi'r mesur i danio proses Brexit, wedi croesawu galwad y blaid i aros yn y farchnad sengl.

Dywedodd Jo Stevens bod y blaid Lafur yn "symud i'r cyfeiriad cywir" ar berthynas y DU â'r Undeb Ewropeaidd.

Fe wnaeth AS Canol Caerdydd ymddiswyddo fel llefarydd y blaid ar Gymru ym mis Ionawr pan gafodd ASau Llafur eu gorchymyn i bleidleisio o blaid mesur Erthygl 50.

Dywedodd Ms Stevens bod maniffesto Llafur yn galw i'r DU gadw "union yr un buddion" o aelodaeth o'r UE.

Ym mis Chwefror fe wnaeth 52 AS Llafur fynd yn erbyn dymuniadau Jeremy Corbyn i bleidleisio o blaid mesur Brexit, gyda Ms Stevens yn un o bedwar i adael cabinet y blaid dros y mater.

Ers hynny mae arweinyddiaeth y blaid wedi'i beirniadu am ddiffyg eglurder ar beth ddylai'r DU flaenoriaethu yn y trafodaethau dros adael yr UE.

Ond dywedodd llefarydd Llafur ar Brexit, Syr Keir Starmer ddydd Sul bod y blaid eisiau i'r DU aros yn y farchnad sengl am gyfnod ar ôl gadael Ewrop.

'Safle call'

Dywedodd Ms Stevens wrth BBC Radio Wales: "Rwy'n hapus iawn ein bod wedi gwneud y newid yma - mae yn y cyfeiriad cywir.

"Yn bersonol, byddwn eisiau ein gweld yn mynd yn bellach - yn amlwg dyw hi ddim yn gyfrinach fy mod eisiau i ni aros yn yr Undeb Ewropeaidd."

Ychwanegodd: "Yr hyn oedd ein maniffesto yn ei ddweud oedd ein bod eisiau union yr un buddion o aelodaeth o'r farchnad sengl a'r Undeb Ewropeaidd.

"Mae'r telerau hynny eto i'w trafod, ond mae hwn yn safle call i'w gymryd - cydnabod ei bod yn amhosib cael cytundebau arbennig i Brydain yn yr 18 mis nesaf."

Pynciau Cysylltiedig

Straeon perthnasol