Dyn yn cyfaddef mewnforio a dosbarthu opiwm synthetig

Kyle Enos yn cael ei hebrwng i'r llys
Image caption Plediodd Kyle Enos (dde) yn euog i dri chyhuddiad

Mae dyn 25 oed o Gasnewydd wedi cyfadde' iddo fewnforio, dosbarthu ac allforio opiwm synthetig cryf.

Plediodd Kyle Enos o ardal Maendy yn euog i dri chyhuddiad yn ymwneud â'r cyffur fentanyl.

Clywodd Llys y Goron Caerdydd bod fentanyl yn gryfach na heroin a bod Enos wedi ei ddelio dros y "we dywyll".

Dywedodd yr erlyniad bod nifer o farwolaethau'n gysylltiedig â'r cyffur, a bod pob gwasanaeth heddlu yn y DU yn rhan o'r ymchwiliad sy'n parhau.

Fe ddywedodd y barnwr y dylai unrhyw gyhuddiadau pellach yn achos Enos gael eu cyflwyno erbyn 24 Tachwedd.

Cafodd Enos ei gadw yn y ddalfa a bydd yn ymddangos yn y llys eto ar 8 Rhagfyr.