Ymddiheuriad bwrdd iechyd am 'gorff ar ward am wyth awr'

Ysbyty athrofaol

Mae bwrdd iechyd wedi ymddiheuro ar ôl i ymwelydd ddweud bod corff dynes wedi ei adael ar ward am wyth awr.

Dywedodd Helen Regan, 50, bod dynes wedi marw yn Ysbyty Athrofaol Cymru yng Nghaerdydd dros y penwythnos, a'i bod dal yn ei gwely wyth awr yn ddiweddarach.

Yn ôl Bwrdd Iechyd Caerdydd a'r Fro gwaith adeiladu yn adeilad angladdol yr ysbyty oedd yn gyfrifol am yr oedi, ac mae ymchwiliad wedi dechrau.

Dywedodd llefarydd ar ran y bwrdd: "Hoffwn ymddiheuro am unrhyw loes y gallai hyn fod wedi ei achosi."

'Haeddu mwy o urddas'

Yn ôl Ms Regan roedd merch y ddynes gyda hi pan fu farw, ond fe wnaeth hi adael yr ysbyty yn ddiweddarach.

Dywedodd: "Dwi'n siŵr y byddai'n ei 'styrbio hi pe bai'n gwybod bod ei mam wedi ei gadael yno am y cyfnod.

"Does bosib bod y ddynes yma yn haeddu mwy o urddas a pharch."

Cafodd corff y ddynes ei symud gan staff yr ysbyty cyn diwedd y cyfnod ymweld am 16:00.

Pynciau Cysylltiedig