Ymddiheuriad am oedi pedair awr a hanner am ambiwlans

tesco Image copyright Google
Image caption Disgynnodd y fenyw ar risiau symudol yn siop Tesco, Fforest-fach

Mae'r Gwasanaeth Ambiwlans wedi ymddiheuro ar ôl i fenyw oedrannus orfod disgwyl pedair awr a hanner am ambiwlans wedi iddi ddisgyn mewn archfarchnad.

Disgynnodd y fenyw oddi ar risiau symudol yn siop Tesco yn Fforest-fach, Abertawe ychydig wedi 15:00 ar ddydd Mawrth, 22 Awst.

Bu staff y siop yn ei chysuro tan i'r ambiwlans gyrraedd i'w chludo i'r ysbyty am 19:30.

Dywedodd Jeff Morris o Ymddiriedolaeth Ambiwlans Cymru ei bod yn "flin iawn ganddo" am yr oedi.

Nid yw enw nac union oedran y fenyw wedi'i gyhoeddi, ond dywedodd swyddogion fod ganddi anaf "nad yw'n peryglu ei bywyd".

'Blaenoriaethu'

Dywedodd Mr Morris bod y gwasanaeth yn delio gyda nifer fawr o alwadau ar y pryd, a bod pob cerbyd naill ai'n delio gyda chleifion eraill neu'n trosglwyddo pobl i'r ysbyty.

Fe wnaeth aelod o staff clinigol yr ymddiriedolaeth fonitro cyflwr y fenyw tan i'r ambiwlans ei chludo i Ysbyty Treforys.

Ychwanegodd Mr Morris: "Ry'n ni'n ymddiheuro i'r claf yma am yr oedi ar ôl iddi ddisgyn, gan nad dyma'r profiad yr ydym am ei ddarparu."

Roedd swyddogion, meddai, yn deall pa mor anodd yw gorfod disgwyl fel hyn am fod rhaid i'r gwasanaeth flaenoriaethu galwadau, ac mai dyna pam y mae'r ymddiriedolaeth yn "ystyried ffyrdd gwahanol o ddarparu gwasanaeth i gleifion sy'n disgyn mewn rhai rhannau o Gymru er mwyn gwella'n hymateb".

O dan system newydd a gyflwynwyd ym mis Chwefror, dim ond y galwadau mwy argyfyngus - sy'n cael eu dynodi fel rhai 'coch' lle mae bygythiad i fywyd - sy'n destun targed amser i ymateb iddyn nhw.

Mae galwadau eraill yn derbyn ymateb sydd "yn briodol, naill ai'n cael asesiad wyneb yn wyneb neu dros y ffôn yn seiliedig ar angen clinigol".

Roedd ffigyrau a gyhoeddwyd fis diwethaf yn dangos bod 459,225 o alwadau 999 wedi eu gwneud am ambiwlans yn ystod 2016-17 - 2.1% yn uwch na'r flwyddyn flaenorol.

O'r rheini, roedd 20,500 yn rhai 'coch', ac fe gafodd 76% o'r galwadau coch ymateb o fewn wyth munud.

Pynciau Cysylltiedig