Amseroedd cofrestru marwolaethau'n cynyddu

Man standing, coffin in background Image copyright iStock
Image caption Ynys Môn oedd yr unig sir yng Nghymru i weld gwelliant yn yr amser cofrestru

Mae teuluoedd sydd mewn galar yn wynebu oedi cyn trefnu'r angladd gan fod y cyfnod rhwng y farwolaeth a'i chofrestru yn cynyddu.

Mae data gan y Swyddfa Gofrestru Cyffredinol yn dangos bod y bwlch rhwng marwolaeth a chofrestru wedi ymestyn ym mhob sir ond un yng Nghymru yn y pum mlynedd hyd at 2016.

Cynnydd yn y galw, cyfeirio mwy o farwolaethau at grwner ac oedi cyn cael y gwaith papur i gyd sy'n cael y bai am y newid.

Yn ôl y gyfraith, mae'n rhaid cofrestru pob marwolaeth, heblaw'r rhai sy'n cael eu cyfeirio at grwner, gyda'r awdurdod lleol o fewn pum niwrnod.

Roedd yr oedi hiraf yng Nghymru yng Nghastell-nedd Port Talbot a Wrecsam, gydag ond chwe marwolaeth o bob deg yn cael eu cofrestru o fewn y terfyn amser yn 2016.

Mae hynny'n cymharu gydag wyth o bob deg yn 2011.

Yr unig sir yng Nghymru lle y gwellodd amseroedd cofrestru oedd Ynys Môn gyda chynnydd o 84.8% i 87% dros yr un cyfnod.

Ar draws Cymru a Lloegr yn 2011, fe gafodd 77% o farwolaethau eu cofrestru o fewn pum niwrnod, ond erbyn 2016 roedd y ffigwr yna wedi gostwng i 64%.