Masnachwyr yn gwrthod symud o Farchnad Maesteg

sew & sew Image copyright Wales News Service

Mae dwy wniyddes wedi mynnu mai nhw fydd yr olaf i adael marchnad hanesyddol sydd i fod i gau ei drysau.

Y llynedd fe gyhoeddodd Cyngor Sir Pen-y-bont ar Ogwr y byddai Marchnad Maesteg yn cau, gyda'r masnachwyr yn symud i safle awyr agored cyfagos.

Ond mae Marcelle Humphreys, 64, ac Elisabeth Langdon, 51, sydd yn rhedeg stondin bwytho Sew & Sew, wedi gwrthod symud.

Maen nhw'n mynnu mai nhw fydd yr olaf i adael y farchnad, sydd wedi bod yno ers 135 mlynedd, cyn iddi gael ei throi yn "ganolfan ddiwylliannol" gwerth £4m.

Image copyright Wales News Service

Dywedodd y ddwy eu bod yn gwrthod symud gan y byddai eu rhent yn dyblu o fewn dwy flynedd i adael.

"Does dim ffordd y byddwn ni'n mynd yn ddistaw," meddai Ms Humphreys, cadeirydd y farchnad.

"Rydyn ni'n gobeithio y gallwn ni ddod o hyd i rywle gwahanol er lles ein cwsmeriaid."

Dywedodd y cyngor fod angen i'r adeilad gau beth bynnag er mwyn i waith atgyweirio allu cael ei wneud, ac y byddai'r datblygiad newydd yn rhoi'r adeilad "wrth galon y gymuned".