Lleidr yn cyfaddef iddo ladd dynes yn Nhreforys

Keiran Wathan Image copyright Wales News Service
Image caption Bydd Keiran Wathan yn cael ei ddedfrydu ym mis Hydref

Mae lleidr wedi cyfaddef iddo ladd dynes oedrannus ac anafu ei gŵr wrth i'r ddau geisio ei atal rhag dianc o'u cartref yn Abertawe.

Fe ymosododd Keiran Wathan, 24 oed, ar Sheila a Wayne Morgan wedi iddo dorri i mewn i dŷ'r par priod, ac yntau gyda chyllell yn ei feddiant.

Ceisiodd y ddau ei atal rhag gadael y tŷ gan alw am gymorth gan yr heddlu, ond cafodd Mrs Morgan, 71, ei hanafu gan gyllell Wathan wrth iddo geisio dianc.

Clywodd Llys y Goron Abertawe y cafodd Mrs Morgan, oedd yn fam i dri, anaf aeth yn ddrwg a bu farw yn yr ysbyty o sepsis bedwar diwrnod yn ddiweddarach.

'Achos trasig'

Dywedodd Elwen Evans QC ar ran yr erlyniad: "Mae hwn yn achos trasig ac un anarferol mewn llawer o ffyrdd."

Fe esboniodd wrth y llys fod Wathan yn cario cyllell pan dorrodd i mewn i gartref y teulu yn Heol Cae Mawr, Treforys, ar 12 Mawrth eleni.

Dywedodd Ms Evans: "Mae'n amlwg fod y diffynnydd gyda chyllell yn ei feddiant pan aeth i mewn i'r tŷ ac fe'i defnyddiodd yn ei ymosodiad ar y deiliaid."

Fe wnaeth Wathan gyfaddef cyhuddiad o ddynladdiad wedi iddo wadu lladd Mrs Morgan ac anafu ei gŵr yn wreiddiol.

Yn ogystal â'r cyhuddiad o ddynladdiad, fe wnaeth Wathan hefyd gyfaddef cyhuddiad o anafu bwriadol, a bod a llafn yn ei feddiant.

Cafodd ei gadw yn y ddalfa ac fe fydd yn cael ei ddedfrydu ym mis Hydref.

Pynciau Cysylltiedig