Gwaharddiad i yrrwr oedd yn teithio 105mya ger Bangor

A55 Image copyright Google
Image caption Cafodd y gyrrwr ei ddal ar yr A55 ger Llandygai

Mae dyn wedi cael ei wahardd rhag gyrru am 35 diwrnod ar ôl cael ei ddal gan yr heddlu yn gyrru 105 milltir yr awr ar hyd yr A55.

Dywedodd Thomas James Kent, sydd yn gweithio fel ymgynghorydd i'r gwasanaeth iechyd, ei fod yn "beth twp i'w wneud" ond nad oedd yn gwybod pa mor gyflym yr oedd wedi bod yn gyrru.

Clywodd Llys Ynadon Sir y Fflint fod y tywydd wedi bod yn glir y diwrnod hwnnw, ond fod traffig trwm ar y rhan honno o'r ffordd yn Llandygai ger Bangor ar 20 Mai.

Cafodd Kent, sydd yn dod o Lundain, ddirwy oedd yn dod i gyfanswm o £972 yn ogystal â'r gwaharddiad.

Pynciau Cysylltiedig