Cyhuddo dyn o Gaerdydd o droseddau masnachu pobl

Llys Ynadon Westminster Image copyright EPA

Mae dyn o Gaerdydd yn wynebu cael ei estraddodi yn ôl i'r Weriniaeth Tsiec ar ôl cael ei gyhuddo o fasnachu pobl a'u gorfodi i weithio.

Mae gan Ladislav Fedak, o ardal Llanisien, saith diwrnod i apelio'r penderfyniad yn dilyn gwrandawiad yn Llys Ynadon Westminster ddydd Mawrth.

Os yw hynny'n cael ei wrthod bydd yn gorfod dychwelyd i'r Weriniaeth Tsiec i wynebu achos, ochr yn ochr â dyn arall sydd eisoes wedi'i gadw yn y ddalfa yno.

Cafodd Mr Fedak, 43, ei arestio yn dilyn ymgyrch ar y cyd rhwng awdurdodau'r ddwy wlad ac Europol.

Mae bellach wedi'i gyhuddo o fasnachu pobl, gorfodi pobl i weithio, a throseddau mewnfudo.

Roedd y troseddau honedig yn ymwneud â phedwar dioddefwr, ac fe ddigwyddon nhw yn ne Cymru ac yng nghanolbarth Ewrop.

Mae'r dioddefwyr bellach wedi dychwelyd i'r Weriniaeth Tsiec.

"Mae'r cydweithio rhwng yr ymchwiliadau yng Nghymru a'r Weriniaeth Tsiec wedi galluogi i waith ar yr un pryd yn y ddwy wlad ganolbwyntio ar y rhwydwaith troseddol oedd yn masnachu pobl fregus er mwyn cymryd mantais ohonyn nhw fel gweithwyr," meddai'r Ditectif Arolygydd Tudor Thomas o Heddlu De Cymru.