Rhybudd am bysgotwyr yn cefnu ar y gamp
Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais

Rhybudd y gallai pysgotwyr droi eu cefnau ar y gamp

31 Awst 2017 Diweddarwyd 08:12 BST

Gyda nifer yr eogiaid a brithyll y môr wedi gostwng i lefel "argyfyngus", mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn ystyried gwahardd pysgota gan ddefnyddio abwyd, gan gynnwys mwydod.

Mae ymgynghoriad wedi'i lansio i reoli pysgota ar afonydd Cymru.

Ond mae rhybudd y gallai rhagor o bysgotwyr droi eu cefnau ar gamp sydd eisoes yn dioddef. Yr hanes yn llawn gan Rhys Williams.