Cyhuddo dwy o gamdriniaeth hanesyddol yng Nghaerfyrddin

Cartref
Image caption Fe wnaeth Cartref-y-Gelli gau bron i 20 mlynedd yn ôl

Mae dwy ddynes wedi ymddangos gerbron llys i wynebu cyhuddiadau o droseddau rhyw hanesyddol mewn cartref plant yn Sir Gaerfyrddin.

Mae un ddynes 68 oed o Gaerfyrddin yn gwadu dau gyhuddiad o ymosod yn anweddus ar fachgen dan 16 oed.

Mae un arall 54 oed o Westcliff on Sea yn Essex, yn gwadu un cyhuddiad o ymosod yn anweddus ar fachgen dan 16 oed.

Clywodd Llys Ynadon Llanelli fod y cyhuddiadau'n dyddio'n ôl i ddiwedd y 1980au yng nghartref gofal Cartref-y-Gelli yng Nghaerfyrddin.

Mae'r cartref wedi cau erbyn hyn.

Ymgyrch Almond

Cafodd y ddwy eu cyhuddo gan swyddogion o Ymgyrch Almond, sydd wedi bod yn ymchwilio i honiadau hanesyddol gamdriniaeth yn y cartref gofal, ac yn Ysgol Rhydygors rhwng y 1970au a'r 1990au.

Penderfynodd ynadon yn Llanelli nad oedd ganddynt y grymoedd i ddyfarnu ar yr achos ac felly fe fydd yn cael ei drosglwyddo i Lys y Goron Abertawe.

Cafodd y ddwy ddynes eu rhyddhau ar fechnïaeth ddiamod tan 29 Medi, pan fydd y gwrandawiad llys nesaf yn cael ei gynnal.

Bydd achos llys yn erbyn dau ddyn oedd wedi eu cyhuddo'n gynharach gan Ymgyrch Almond yn cael ei gynnal ym mis Chwefror.

Diweddariad 25 Gorffennaf, 2018:

Ni wnaeth yr achos llys, oedd fod i ddigwydd yn Abertawe ym mis Mai 2018, gael ei gynnal ar ôl i'r erlyniad beidio â chynnig tystiolaeth.

Cafodd y ddwy eu harestio fel rhan o Ymgyrch Almond, ymchwiliad heddlu i honiadau o gamdriniaeth rywiol a chorfforol yn ymwneud â phlant yn Ysgol Rhydygors yng Nghaerfyrddin rhwng 1976 a 1986, a Chartref-Y-Gelli rhwng 1986 a 1990.

Roedd dynes 68 o Gaerfyrddin, wedi gwadu dau gyhuddiad o ymosod yn anweddus ar fachgen dan 16 oed.

Roedd dynes arall, 54 o Westcliff on Sea yn Essex, wedi gwadu un cyhuddiad o ymosod yn anweddus ar fachgen dan 16 oed.