Graffiti ar draeth Tudweiliog ym Mhen Llŷn yn 'sarhaus'

Tudweiliog Image copyright Emma Lloyd Williams

Mae graffiti ar greigiau un o draethau mwyaf poblogaidd Pen Llŷn yn "ymosodol sarhaus", medd yr aelod seneddol lleol, Liz Saville Roberts.

Mae'r ysgrifen ar draeth Porth Towyn yn Nhudweiliog yn cynnwys geiriau gwrth-Gymreig mewn iaith anweddus.

Wrth baratoi i wneud gwaith glanhau, mae Cyngor Gwynedd wedi mynegi siom y byddai unrhyw un am fandaleiddio llecyn mor hardd.

Mae traeth Porth Towyn yn boblogaidd gydag ymwelwyr, ac yn denu miloedd yn ystod yr haf.

Mae'r graffiti anweddus yn cynnwys rhegfeydd mewn ysgrifen fawr flêr.

'Rhagfarn a chasineb'

Yn ôl Ms Saville Roberts, mae'r graffiti yn gwbl annerbyniol: "Mae geiriau brwnt 'da nhw. Mae'n ddigon amlwg i fi - wrth wraidd y geiriau hynny, mae yna yr hyn fedrwch chi m'ond ei ddiffinio fel rhagfarn a chasineb.

Image copyright Emma Lloyd Williams

"Dwi 'di bod yn meddwl am hyn, ac i fi, mae yna ffin yn rhywle rhwng ymddygiad drygionus a'r hyn sy'n fwriadol, os liciwch, ymosodol sarhaus, a dwi'n meddwl, gyda'r geiriau yma, fod y ffin wedi ei groesi.

"Os da' ni'n mynd i ystyried hynna yng nghyd-destun sarhau grwpiau o bobl, carfannau o bobl yn ein cymdeithas ni... mae o'n gwbl annerbyniol ac yn glir ei fod yn sarhaus."

'Sioc'

Mae Wil Chidley, prif leisydd band Patrobas sy'n byw yn Nhudweiliog, wedi ei siomi gan y graffiti.

"O'dd o'n dipyn o sioc i fi'n bersonol. Dydy Tudweiliog heb weld gweithred o'r fath erioed o'r blaen, ac i fod yn hollol onest i chi, dwi'm yn gweld hyn yn digwydd eto," meddai.

"Dwi ddim yn gwybod a ydy o'n rhywbeth yn erbyn Cymru'n gyffredinol neu ydy o'n bersonol at berson penodol."

Dywedodd llefarydd ar ran Cyngor Gwynedd eu bod wedi gwneud trefniadau i lanhau'r graffiti, ac maen nhw wedi dweud y dylai unrhyw un sydd â gwybodaeth am y fandaliaeth gysylltu â'r heddlu.