Carcharu gyrrwr am achosi marwolaeth drwy yfed a gyrru

achos yfed a gyrru Image copyright Heddlu Gogledd Cymru

Mae dyn 43 oed o Ddinbych wedi ei garcharu am chwe blynedd am achosi marwolaeth dyn ac achosi anafiadau difrifol i'w gariad mewn gwrthdrawiad yn Sir y Fflint y llynedd.

Roedd Emyr David Jones, sy'n dad i bedwar o blant, eisoes wedi cyfaddef i'r cyhuddiadau yn ei erbyn mewn gwrandawiad cynharach yn Llys y Goron yr Wyddgrug.

Dangosodd profion fod Jones ddwywaith dros y terfyn yfed a gyrru pan ddigwyddodd y gwrthdrawiad ar 30 Gorffennaf 2016.

Cafodd Ryan Draper, 27 oed, o Lannau Dyfrdwy ei ladd ar ôl cael ei daro gan fan wrth iddo gerdded gyda'i bartner Kim Martin, 27 oed o'r Rhyl, ar ffordd y B5122 ger Caerwys, Sir y Fflint.

Clywodd y llys fod y ddau wedi eu taflu i gae wedi i fan Jones eu taro.

Image caption Bu farw Ryan Draper a chafodd ei gariad anafiadau difrifol

Yn wreiddiol, dywedodd Jones ei fod wedi taro coeden, a bod ei frawd yn dod i'w helpu i symud ei gerbyd, ac nad oedd angen ambiwlans.

Dim ond wedi i yrwyr eraill aros i'w helpu y daethon nhw o hyd i Mr Draper yn anymwybodol yn y cae.

Cafodd Ms Martin ei chanfod gerllaw a chafodd ei chludo i'r ysbyty gydag anafiadau i'w phelfis, ei choes a'i harddwrn.

Yn Llys y Goron yr Wyddgrug, cafodd Jones ei ddedfrydu gan y barnwr Niclas Parry i chwe blynedd o garchar am achosi marwolaeth Mr Draper a thair blynedd - i gydredeg - am achosi anafiadau difrifol i Ms Martin.

Cafodd Jones hefyd ei wahardd rhag gyrru am naw mlynedd.

'Hunanol a difeddwl'

Dywedodd y Barnwr Parry fod y Llys unwaith eto'n delio â digwyddiad ar ffyrdd y gogledd oedd wedi arwain at farwolaeth person hollol ddiniwed, ac anafiadau difrifol i un arall.

Ychwanegodd fod hyn oherwydd penderfyniad "hollol hunanol a difeddwl" Jones i yrru er ei fod wedi bod yn yfed yn drwm drwy'r prynhawn.

Pynciau Cysylltiedig