'Nabod dy le

  • Cyhoeddwyd

Mae Cymru yn llawn o drefi a phentrefi ag enwau gwych a gwallgo' - ond wyddoch chi'r ystyr tu ôl i'r enwau anarferol hyn?

Os ydych chi â diddordeb mewn gwybod mwy, heidiwch i gynhadledd flynyddol Cymdeithas Enwau Lleoedd Cymru, sy'n cael ei chynnal yn Aberystwyth ar 7 Hydref.

Er mwyn mynd i ysbryd pethau, beth am brofi eich gwybodaeth am ystyr y lleoedd yma:

Sgiwen

Mae'r pentref ar gyrion Abertawe wedi ei enwi ar ôl:

a) Llain o dir yn ymyl afon Santes Ciwa

b) Y gair Saesneg skewer

c) Hen air Cymraeg am 'sgiw', sedd bren

Ateb: a)

Solfach

Mae'r pentref ar arfordir Sir Benfro wedi ei enwi ar ôl:

a) Gair Saesneg solace, lle i fynd am gysur

b) Gair 'salw', gwael, di-olwg

c) Cwch bach o'r Oesoedd Canol

Ateb: b)

Rachub

O ble daeth enw'r pentref yn Nyffryn Ogwen?

a) Chwedl am achub merch o lethrau mynydd Tryfan

b) Tyddyn neu adeilad ym meddiant person, yr + achub (yn y Cyfreithiau Cymreig)

c) Rachuba, offeiriad o ganolbarth Ewrop fu'n cenhadu yn Eryri yn y 13eg ganrif

Ateb: b)

Disgrifiad,

Yr Athro Hywel Wyn Owen yn esbonio ystyr yr enw Aberystwyth