Refferendwm Datganoli
Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais

Canlyniadau'r refferendwm datganoli ym 1997.

31 Awst 2017 Diweddarwyd 15:41 BST

Adroddiad newyddion a ddarlledwyd ar y diwrnod pan gyhoeddwyd canlyniadau Refferendwm 1997 pan bleidleisiodd Cymru o blaid datganoli. Roedd canlyniad y refferendwm yn agos iawn a gwelir ymateb arweinyddion a chefnogwyr y ddwy ymgyrch wrth i ganlyniadau'r gwahanol etholaethau ddod i law.