BBC Cymru Fyw

Cymru 'sgî-wiff'

Published

Adeg cystadleuaeth yr Ewros y llynedd daeth hi'n amlwg fod tîm Cymru'n chwarae gêm fach breifat.

Sylwodd rhai fod lluniau'r tîm cyn y gêm yn dechrau cymryd ffurfiau mwy a mwy rhyfedd a 'sgî-wiff'... a nawr mae tîm cenedlaethol y merched wedi ymuno yn yr hwyl.

Dyma i chi'r llun gafodd ei dynnu cyn eu gêm yn erbyn Bosnia Herzegovina yn rowndiau rhagbrofol Cwpan y Byd:

image copyrightCBDC
image captionY llun mwyaf cam eto! Mae'n beryg' tro nesa mai dim ond 10 chwaraewr fydd yn y llun

Does neb yn siŵr iawn beth yw gwraidd arferiad y tîm cenedlaethol o dynnu llun grŵp cam.

Mae'n amlwg yn dipyn o hwyl ac erbyn hyn yn dipyn o her hefyd i drefnu llun cwbl sgî-wiff newydd.

Er ei fod o wedi bod yng ngharfan Cymru ar sawl achlysur dim ond unwaith y cafodd Owain Tudur Jones y fraint o fod yn rhan o'r llun sy'n cynnwys yr 11 chwaraewr cyn dechrau gêm:

"Mae'r llun yn rhan o bêl-droed rhyngwladol ac yn gyfle i chwaraewyr dynnu eu trac wisg, a chael cofnod o'r tîm ar ddechrau'r gêm. Mae ond yn cymryd cwpwl o eiliadau.

image captionY gorau eto? Llun tîm Cymru cyn y gêm yn Moldofa ym mis Medi

"Mae'r tîm yn amlwg yn cael ychydig o sbort erbyn hyn... 'dwi'n credu fod 'na ambell i lun gwael wedi bod yn y gorffennol yn ddamweiniol, ac mae un neu ddau o'r chwaraewyr wedi bod yn chwarae ar y syniad yma... gyda Gareth Bale ar flaen y ciw.

image copyrightGetty Images
image captionFalle nid Gareth Bale sydd ar fai wedi'r cwbl!

"Os wnewch chi sbïo dros y lluniau i gyd mae'n amlwg mai fo sydd yn chwarae gyda'r ffurf ac mae 'na wên fach ar ei wyneb wrth iddo gymryd ei le yn y blaen, pan mae'n amlwg dim ond rhyw bedwar sydd yn y cefn."

"Mae'r ffaith fod y garfan bresennol mor gyfforddus ac yn cael hwyl fel hyn eiliadau cyn dechrau gêm bwysig, gyda'r holl bwysau sydd yn dod yn ei sgil, yn profi pa mor gyfforddus ydyn nhw fel tîm a sut maen nhw'n delio gyda phwysau.

"Dydyn nhw ddim yn mynd mewn i'r gemau 'ma gyda phwysau enfawr ar eu hysgwyddau, mae fel bod nhw'n mynd i chwarae gyda'u ffrindiau yn y parc, ac mae hynna'n rhywbeth braf i weld."

image copyrightFA Cymru
image captionY 'traddodiad' yn parhau cyn gêm Awstria nos Sadwrn

Beth fyddai Owain yn ei wneud?

Felly 'tasai Owain yn cael ei amser eto, beth fyddai e'n ei wneud er mwyn chwarae'i ran yn y gêm newydd yma?

"I unrhyw un sydd wedi nghyfarfod i, dwi ddim yn fach. Felly yn naturiol mi fuaswn i yn y cefn yn sefyll yn syth yn y canol ac yn edrych yn syth ymlaen gan feddwl am y gêm.

"Falla' ei fod o'n wahanol i rywun fel fi, un gêm wnes i ddechrau i Gymru, ac felly i mi roedd yn rhan bwysig o'r profiad, ond yn amlwg 'falla' bod chwaraewyr sydd â degau o gapiau yn teimlo'n wahanol am y peth.

"Ond os ti'n hogyn ifanc, yn chwarae am y tro cyntaf ar ddechrau'r gêm, ti'n gwerthfawrogi pob eiliad ac mae'n dda o safbwynt atgofion a chofio pwy oedd yn y tîm gyda ti.

"Fyswn ni 'di licio eu bod nhw'n tynnu llun o'r garfan i gyd cyn y gêm... mi fyddwn i wedi bod mewn mwy ohonyn nhw!!"

image captionDyma'r math o lun mae Owain yn ymddangos ynddo cyn gemau y dyddiau yma. Dyn ni ddim yn siŵr pwy sydd wrth ei ochr.