Llofruddiaeth Y Rhyl: Cyhoeddi enw dynes fu farw

Tyler Denton Image copyright Heddlu Gogledd Cymru
Image caption Mae'r heddlu wedi cadarnhau mai Tyler Denton oedd y ddynes fu farw

Mae Heddlu Gogledd Cymru wedi cyhoeddi enw dynes leol fu farw mewn digwyddiad yn Y Rhyl ddydd Sadwrn.

Mae'r llu hefyd wedi cael mwy o amser i holi dyn ar amheuaeth o lofruddiaeth yn dilyn marwolaeth Tyler Denton, 25.

Fe gafodd tri pherson arall eu hanafu'n ddifrifol yn y digwyddiad.

Cafodd yr heddlu eu galw i ardal Llys Aderyn Du ychydig cyn hanner nos ddydd Sadwrn i ddelio â "digwyddiad unigol wnaeth ledaenu i'r stryd".

Fe gafodd pedwar person eu cludo i Ysbyty Glan Clwyd, lle bu farw Ms Denton yn ddiweddarach.

Mae'r tri arall - dwy ddynes ac un dyn - yn dal yn yr ysbyty gydag anafiadau sy'n ddifrifol ond ddim yn bygwth eu bywydau.

Digwyddiad 'trasig'

Drwy gydol dydd Sul roedd swyddogion yr heddlu yn mynd o dŷ i dŷ ar yr ystâd yn holi am wybodaeth.

Bu timau fforensig hefyd yn casglu tystiolaeth yn y tŷ lle digwyddodd y llofruddiaeth, ac mewn tŷ arall gyferbyn ar yr un ystâd.

Image caption Bu swyddogion fforensig yn archwilio dau eiddo ar ystâd Llys Aderyn Du drwy gydol dydd Sul

Bydd yr heddlu'n cadw presenoldeb yn yr ardal, gan gydnabod fod gan y gymuned bryderon wedi'r digwyddiad, ac maen nhw'n parhau gyda'r ymchwiliad.

Mae teulu Ms Denton wedi rhoi teyrnged iddi, gan ddweud: "Roedd hi'n ferch brydferth, yn chwaer gariadus, yn fodryb hoff ac yn gyfaill pennaf i bawb.

"Bydd colled enfawr ar ei hôl - cariad mawr nawr ac am byth i'n tywysoges fach ni."

Nos Sul, dywedodd y Prif Arolygydd Neil Harison nad ydy'r llu yn chwilio am unrhyw un arall mewn cysylltiad â'r ymosodiad.

Mae'r heddlu'n apelio ar i unrhyw un sydd â gwybodaeth mewn cysylltiad â'r digwyddiad, neu a oedd yn ardal Llys Aderyn Du tua hanner nos ddydd Sadwrn i gysylltu â nhw.

Dylai unrhyw un all fod o gymorth i'r digwyddiad ffonio Heddlu'r Gogledd ar 101 gan ddyfynnu'r cyfeirnod RC17138247 neu ffonio Taclo'r Tacle yn ddienw ar 0800 555 111.

Image caption Cafodd dyn ei arestio yn agos i safle'r digwyddiad nos Sadwrn yn Llys Aderyn Du

Pynciau Cysylltiedig