Cwis: Nôl yn '97

  • Cyhoeddwyd

Roedd hi'n noson hanesyddol, yn noson sydd wedi siapio a llunio'n cenedl ers hynny.

Ond faint y' chi'n ei gofio am gyfnod Refferendwm 1997 mewn gwirionedd... a faint o bethau sydd wedi newid yn ein bywydau yng Nghymru ers hynny?

Rhowch gynnig ar y cwis: