Ffotograffydd o Sir Fynwy yn ennill achos hunlun mwnci

  • Cyhoeddwyd
hunlun mwnciFfynhonnell y llun, Wildlife Personalities/David J Slater

Mae ffotograffydd o Sir Fynwy wedi ennill brwydr gyfreithiol yn erbyn elusen anifeiliaid dros "hunlun" mwnci.

Tynnodd Naruto y mwnci y llun yn Indonesia yn 2011, ar ôl gafael ar gamera oedd yn eiddo i David Slater.

Dywedodd barnwyr yn yr UDA nad oedd modd rhoi hawliau hawlfraint i'r mwnci, ond mynnodd grŵp ymgyrchu PETA (People for the Ethical Treatment of Animals) y dylai'r anifail elwa ohono.

Cafodd apêl PETA "ar ran y mwnci" ei wrthod, ond mae Mr Slater wedi cytuno i roi 25% o'r arian sydd yn cael ei wneud o'r llun yn y dyfodol.

Ffynhonnell y llun, ©David J Slater
Disgrifiad o’r llun,
Dywedodd Mr Slater ei fod wedi treulio sawl diwrnod gyda'r mwncïod er mwyn iddyn nhw ymddiried yno cyn gallu cael yr hunlun

Mewn datganiad ar y cyd rhwng PETA a Mr Slater, fe ddywedon nhw y byddai'r gyfran honno o'r arian yn mynd tuag at elusennau fyddai'n "gwarchod lles neu gynefin Naruto".

Mynnodd PETA fod yr achos yn dangos yr "angen i ymestyn hawliau sylfaenol i anifeiliaid er eu lles eu hunain".

Ond dywedodd Mr Slater, sydd yn dod o Gas-gwent, ei fod wedi rhoi digon o ymdrech ei hun a bod hynny'n ddigon i haeddu'r hawlfraint.

Roedd e hefyd yn gadwraethwr, meddai, ac roedd y diddordeb yn y llun eisoes wedi cynorthwyo anifeiliaid yn Indonesia.