Rhybudd o wyntoedd cryfion i'r gogledd a'r canolbarth

  • Cyhoeddwyd
rhybudd tywyddFfynhonnell y llun, Swyddfa Dywydd

Mae'r Swyddfa Dywydd wedi dweud fod rhybudd melyn mewn grym ar gyfer gogledd a chanolbarth Cymru dros nos oherwydd Storm Aileen.

Y disgwyl yw bydd yr ardaloedd hynny'n gweld gwyntoedd cryfion o rhwng 55a 65 milltir yr awr, ac fe allai gyrraedd 75mya mewn mannau agored.

Bydd y tywydd garw hefyd yn dod â chawodydd o law mewn rhai mannau yn ystod y nos.

Ychwanegodd y Swyddfa Dywydd y gallai hynny achosi oedi i deithwyr, a bod disgwyl cyfyngiadau ar rai ffyrdd a phontydd.

Gallai hefyd achosi difrod i goed neu adeiladau, yn ogystal â chyflenwadau pŵer, ac maen nhw'n rhybuddio pobl i fod yn wyliadwrus o donnau uchel a malurion yn hedfan o gwmpas.

Bydd y rhybudd mewn grym rhwng 20:00 nos Fawrth a 10:00 fore Mercher.